Home » Info studenti » Liste provizorii studenți propuși pentru exmatriculare la finele anului universitar 2018/2019

Liste provizorii studenți propuși pentru exmatriculare la finele anului universitar 2018/2019

Studenţii din tabelul de mai jos pot solicita REÎNSCRIEREA în acelaşi an de studii  repetarea anului) în anul universitar 2019/2020, cu echivalarea planului de învăţământ cu cel al promoţiei cu care îşi reiau studiile şi susţinerea unor eventuale examene de diferenţă  (în cazul în care planul de învăţământ este diferit)

Studenţii din anul terminal pot solicita reînscrierea în acelaşi an de studii, dacă nu au acumulat minim 30 de credite, în regim cu TAXĂ DE ŞCOLARIZARE sau în regim cu TAXĂ REFACERE disciplină dacă au acumulat minim 30 de credite, în ambele situaţii se va proceda la echivalarea planului de învăţământ cu al promoţiei cu care studenţii îşi vor finaliza studiile şi susţinerea unor eventuale examene de diferenţă.

Cererile de repetare a anului sau reînscrierea în regim cu taxă refacere disciplină se depun la secretariatul facultăţii până la data de : 27.09.2019 ora 13,00, în caz contrar studenții vor fi exmatriculați

 

Download PDF