Home » Info studenti » Precizări privind efectuarea disciplinei practică medicală de specialitate

Precizări privind efectuarea disciplinei practică medicală de specialitate

În conformitate cu H.S. nr.08/20.07.2020 – Anexa 32 studenții Facultății de Medicină și Farmacie care nu au acces în unitățile medicale pot efectua practica medicală de specialitate în anul universitar 2020/2021  în regim de refacere de disciplină, fără plata taxei aferente și fără să le afecteze media ponderată a anului universitar 2019/2020.

 

Conducerea FMF