Home » Info studenti » Programul EURO 200

Programul EURO 200

Studenţii în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2014.

Dosarele se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada:

01 aprilie 2014 – 21 aprilie 2014

Ataşat este afişat calendarul desfăşurării acţiunii.

Actele  necesare  în dosarul  de  candidatură  al  studentului pentru  obţinerea  ajutorului  financiar în  vederea  achiziţionării  de  calculatoare în  anul  2014

  1. Cerere tip;
  2. Actul de identitate al studentului care aplică – copie;
  3. Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei – copie;
  4. Adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
  5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
  6. Declaraţie pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 150 RON) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului.

 

NOTĂ: Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învăţământ se completează de către Comisia constiuită la nivel de universitate prin Decizia nr. 121/03.04.2014 a Rectorului Universităţii din Oradea.