Home » Info studenti » Programul „EURO 200” achizitionarea unui calculator

Programul „EURO 200” achizitionarea unui calculator

Studenţii în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2013.

Dosarele se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada: 01 aprilie 2012 – 21 aprilie 2013

Ataşat este afişat calendarul desfăşurării acţiunii.

Actele necesare

1. Cerere tip;
2. Actul de identitate al studentului care aplică – copie;
3. Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei – copie;
4. Adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
6. Declaraţie pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 150 RON) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului.

NOTÃ: Nr. de înregistrare al cererii si denumirea unitãþii de învãþãmânt se completeazã de cãtre Comisia constiuitã la nivel de universitate prin Decizia nr. 220/29.03.2013 a Rectorului Universitãþii din Oradea.

Aici găsiți modelul de cerere pentru solicitarea ajutorului in Programul EURO 200