Home » Info studenti » PROIECT – Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate – selectie grup tinta

PROIECT – Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate – selectie grup tinta

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGCU-SS

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

TITLUL PROIECTULUI: Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru

dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate (ICT-CPDS)

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea ratei de abandon școlar la nivelul anului întâi de studii cu 3%

Obiective specifice:

  • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la învățământul universitar pentru studenți
  • Organizarea cursurilor de remediere și inițiere și a programelor de tutorat pentru 60 de studenți selectați timp de 2 ani
  • Participarea la acțiuni formative de consiliere profesională, interacțiuni cu tutorii, vizite de studii și workshop-uri tematice
  • Dotarea unui spațiu de învățare și relaxare pentru studenți

Perioada de derulare: 1 octombrie 2020 – 1 iulie 2022

Grup țintă – 120 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie, anul I de studiu, care provin din categorii cu grad ridicat de risc (Studenți admiși la facultate cu media mai mică sau egală cu 7, studenți cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de Bacalaureat; studenți din mediul rural; studenți cu burse sociale, cu dizabilități sau boli cronice, orfani, familii cu venituri mici). Se oferă șansa tuturor studenților de a beneficia de proiect, dacă participă la evaluarea cu privire la cunoștințele de bază din materiile fundamentale.

Studenții care sunt interesați să participe la acest proiect sunt rugați să contacteze directorul de proiect

Prof.univ. dr. habil. Jurca Tünde (Tel:0722476454)