Home » Concursuri pe post » RAPOARTE asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe perioada determinata la FMF

RAPOARTE asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe perioada determinata la FMF

Raport Discipline Medicale – Poz. 54

Raport Discipline Medicale – Poz. 57

Raport Discipline Medicale – Poz. 62

Raport Discipline Medicale – Poz. 63

Raport Discipline Morfologice – Poz. 44

Raport Discipline Morfologice – Poz. 46

Raport Discipline Morfologice – Poz. 47

Raport Discipline Morfologice – Poz. 48

Raport Discipline Morfologice – Poz. 57

Raport Discipline Morfologice – Poz. 60

Raport Discipline Morfologice – Poz. 61

Raport Discipline Preclinice – Poz. 50

Raport Discipline Preclinice – Poz. 51

Raport Discipline Preclinice – Poz. 52

Raport Discipline Preclinice – Poz. 55

Raport Discipline Preclinice – Poz. 62

Raport Discipline Preclinice – Poz. 65

Raport Farmacie – Poz. 25

Raport Medicina Dentara – Poz. 41

Raport Medicina Dentara – Poz. 44

Raport Medicina Dentara – Poz. 52

Raport Medicina Dentara – Poz. 54

Raport Medicina Dentara – Poz. 56

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 54

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 58

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 65

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 70

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 71

 

A N U N Ț – Pentru poz.62 din Statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice concursul nu s-a putut desfășura datorită imposibilității constituirii comisie, conform Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată și a calendarului de concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Conf.univ.dr. Annamaria PALLAG