Home » Info studenti » Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2017/2018

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2017/2018