Home » Info studenti » REGULAMENT privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului european de credite transferabile ECTS valabil începând cu anul universitar 2018/2019 – H.S. nr.40/29.10.2018-Anexa 13

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului european de credite transferabile ECTS valabil începând cu anul universitar 2018/2019 – H.S. nr.40/29.10.2018-Anexa 13