Home » Admitere » Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii decandidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii de ambii părinţi;
  • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
  • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.