Home » Info studenti » Studenți beneficiari de reducere/scutire taxă de școlarizare an universitar 2020/2021

Studenți beneficiari de reducere/scutire taxă de școlarizare an universitar 2020/2021

Având în vedere H.S. nr. 12 din 23.11.2020 vă informăm  că s-a aprobat derogarea de la termenul de depunere a dosarelor de reducere a taxei de școlarizare, cazuri medicale, pentru studenții Universități din Oradea care au fost infestați cu virusul SARS-CoV-2, an universitar 2020/2021 și completarea art.8.2.6.2.1.d din procedura SEAQ PS DE 04 E.04 privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ astfel: ”în cazuri excepționale (de exemplu: modificări ale stării de sănătate a studentului survenite pe parcursul anului universitar, infectarea cu virusul SARS-CoV-2) se pot depune dosare ulterior termenelor prevăzute de prezenta procedură”

Studenții care se încadrează pentru cazuri excepționale, pot să depună cererile la Registratura U.O. împreună cu documentele justificative  la secretariatul Prorectorului MSSSS.