Home » Info studenti » SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE SPRIJIN PENTRU CAZARE 2014/2015

SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE SPRIJIN PENTRU CAZARE 2014/2015

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat,  care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.

Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
  •  Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  •  Să aibă vârsta de până la 29 ani;
  •  Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

 

CONŢINUTUL  DOSARULUI:

  •  copie Carte de Identitate;
  •  adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
  •  adeverinţă de venit propriu;
  •  adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
  •  copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

 

Dosarul  se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale pănă la data de: 10.11.2014.