Home » Info studenti » Tabere studențești 2013

Tabere studențești 2013

Facultatea de Medicină şi Farmacie a primit pentru vacanţa de vară 2013 un număr de 2 locuri – pentru cazuri sociale şi 16 locuri – pentru studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, pentru programul „Tabere Studenţeşti”.

De aceste locuri pot beneficia:
Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţi care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 de ani (în cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică):

  1. Cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial şi cei care beneficiază de burse sociale;
  2. Studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare (în pondere de minim 85%), cei care au avut activităţi în cadrul organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive (în pondere de maxim 15%);

Studenţii care doresc ocuparea unui loc în „Tabere Studenţeşti” vor completa şi vor depune la secretariatul facultăţii o cerere tip (Anexa 4), în perioada 18 – 24 iunie 2013. Cererile vor fi semnate de studenţi, vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare şi vor primi un număr de înregistrare de la facultăţi (după această data NU se mai primeşte nici o cerere).

Cererile tip depuse de către studenţi vor fi completate cu informaţii aferente fiecărui student, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.

Anexa 4 – cererea tip se poate lua de la secretariat sau se poate descărca de aici

NORME privind repartizarea locurilor in Taberele studentești pe perioada vacanței de vară 2013, pentru studentii inscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat 

 

***

Lista cu studentii care au depus cereri pentru tabere – vara 2013

Comisia de analiza a cererilor pentru tabere – vara 2013

Proces verbal – Studenții care beneficiază de locuri în tabere – vara 2013

Proces verbal – Studenții care beneficiază de locuri în tabere – vara 2013 – REZERVE

Anunt repartizare locuri tabere vara 2013

FINAL – REPARTIZAREA STUDENTILOR IN TABERE – VARA 2013 – SERII, LOCATII si PERIOADA