Home » Posts tagged 'admiere'

Tag Archives: admiere

Recent Posts

Anunt – Dosare Recunoastere Studii

Candidații din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru anul universitar 2015/2016 vor avea în vedere următoarele:

  • dosarele candidaților care solicită înscrierea la studii universitare de Licență în specializările: Medicină, Medicină dentară, Farmacie și Asistență medicală generală se vor depune la Universitatea din Oradea, departamentul de Relații Internaționale. Numai universitatea poate transmite la MECȘ-CNRED aceste dosare;
  • candidații care au obținut adeverințe/atestate de recunoaștere emise de CNRED în anii anteriori pot fi înscriși la studii în baza acestora;
  • Adeverința/atestatul de recunoaștere a studiilor este obligatorie la depunerea dosarului pentru concursul de admitere la facultate;

Informații suplimentare se pot obține prin contactarea la următoarele numere de telefon și adrese de e-mail:

  • Pentru înscrierea la studii universitare de master și doctorat:
    Adrian Iordache – adrian.iordache@medu.edu.ro , tel. 021 405 62 44