Home » Posts tagged 'burse'

Tag Archives: burse

Lista studenti – burse neridicate

Download PDF

ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem. II an universitar 2016/2017

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2016/2017,  se acordă:

90 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/încălțăminte, cuantumul acestei burse fiind de 580 lei/semestru

6 burse ocazionale de performanță, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei/semestru

Termenul de depunere al dosarului este 13.06.2017

la  SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

 

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative conform metodologie. Studenții care au depus dosar pentru bursa socială nu trebuie să mai depună alt dosar.

2.Pentru a doua categorie, documentele justificative sunt conform cu Anexa 5 din Metodologie.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

Prezentare bursele Fulbright – pentru studenti, cercetatori si cadre didactice

2017-afis-fulbright-universitatea-din-oradea

Studenții beneficiari de bursă semestrul al II-lea, an universitar 2016/2017

Download in format PDF

ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem.I an universitar 2016/2017

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universității din Oradea, cursuri de zi – studii de licență și master, an universitar 2016- 2017, art.17-20 se acordă și art.25-29:

–  25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei, aferente semestrului I, an universitar 2016-2017.  

Termenul de depunere al dosarului pentru ambele burse ocazionale este: 27.02.2017-13.03.2017 la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI VIZIBILITATE, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, clădirea D, etajul IV, birou D402.

 

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă, după caz:

– Cerere tip  și declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1);

– Adeverinţă de student;

– Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;

– Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;

– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;

– Adeverință de venit de la finanțe;

– Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;

– Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;

– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;

– Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

– Copie sentința de divorț;

– Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;

– Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. 2. Pentru a doua categorie, pot aplica studenții care au rezultate deosebite obținute la manifestări științifice, cultural-artistice și sportive pentru semestrul I, an universitar 2016/201. Documentele justificative sunt:

– cerere tip (conform Anexei 2);

– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;

– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;

– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;

– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;

– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte naționale/internaţionale;

–  adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Descarcati

Anunt privind obţinerea burselor sociale cu caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru)

Pentru  obţinerea  burselor  sociale cu caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru),  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 13 martie 2017, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenții de la învățământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

 1. Orfani de ambii părinți și cei proveniți din centre de plasament;
 2. Orfani de un părinte;
 3. Cazurile medicale (Anexa 2 la HG 558/1998, art.8c): studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
 4. Studenții a căror familie nu a realizat nici un venit în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;
 5. Studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
 6. Se acordă bursa socială și studenților integraliști din Universitatea din Oradea care atestă calitatea lor ori a unuia din părinți de luptători pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 de Erou martir cu una din mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite, însoțit de brevet semnat de Președintele României.

În cazul studenților căsătoriți, familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soț,  soție și copii. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de aceștia.

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

– Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);

Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;

Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.

Adeverinţă de venit de la finanţe;

Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;

Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;

Adeverinţă de la centrul de plasament;

Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;

Copie sentinţă de divorţ;

Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;

Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;

Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1450 lei.

 

Descarcati Anexa 1

Anunt referitor la plata burselor octombrie 2016 – decembrie 2016

Bursele aferente anului universitar 2016/2017 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 vor fi plătite în următoarele intervale:

 • 19.12.2016 – 21.12.2016 luna octombrie 2016
 • 21.12.2016 – 23.12.2016 luna noiembrie 2016
 • 27.12.2016 – 30.12.2016 luna decembrie 2016

Beneficiarii de burse, sem.I, an universitar 2016/2017

Download

Burse de performanta

Studenții începând cu anul al II-lea care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la Secretariatul Prorectorului responsabil cu serviciile studențești și vizibilitate (Clădirea D, etaj.IV, sala D402), până la data de 20.10.2016.

Conform  Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții din Universitatea Oradea, cursuri de zi, dosarul va cuprinde documente care justifică solicitarea obținerii bursei de performanță:

 • cerere tip (Anexa 1), înregistrată la Registratura Universitățiidin Oradea;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obținere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverință de student.

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă sunt următoarele:

 1. Primul criteriu pentru acordarea bursei de performanță este ca media pe ultimele două semestre consecutiv să fie 10.
 1. Criterii distincte pe tipuri de performanțe
 • Performanţe ştiinţifice
 • Publicarea unui articol științific – reviste locale: 5 puncte, reviste naționale: 7 puncte, reviste internaționale: 10 puncte;
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale:7 punct, internaționale: 10 puncte.
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte
 • Participarea în echipe de cercetare/ programe/ contracte – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 punct
 • Performanţe cultural-artistice :
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Susținerea unor concerte/ recitaluri sub egida unor organisme/ instituții recunoscute – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 puncte
 • Participarea cu lucrare la expoziții – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 punct
 • Performanţe sportive
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 5 puncte, internaționale: 7 puncte,
 • Participarea la campionate – europene: 5 puncte, mondiale: – 10 puncte, olimpice: 15 puncte

Dosarele pentru obținerea acestui tip de bursă se analizează de Comisia de atribuire a burselor pe universitate după finalizarea perioadei de depunere a dosarelor.

Listele finale cu studenții care au primit bursa de performanță se va publica pe site-ul Universității din Oradea la adresa www.uoradea.ro – Secțiunea Info Studenți/Burse

Burse Fulbright 2016

Avem placerea sa va informam despre un nou program de burse pentru Visiting Scholars, intitulat Fulbright – RAF Scholar Award 2017-2018. Bursele Fulbright-RAF Scholar se adreseaza cadrelor didactice din universitatile politehnice sau de la facultatile tehnice, de informatica, fizica si chimie ale universitatilor din Romania, interesate de programe de cercetare si pregatire academica in domeniul Antreprenoriatului. Deadline-ul competitiei pentru Fulbright-RAF Scholar Award 2017-2018 este 31 octombrie, 2016.

 Stagiul, care dureaza un semestru, se va derula la Universitatea din Rochester, in cadrul AIN Center for Entrepreneurship, unul dintre cei mai prestigiosi promotori academici ai antreprenoriatului pentru domeniul tehnic. Succesul acestui program presupune, in cea mai mare masura, implicarea profesorilor interesati sa deprinda sau sa valorifice exemple de bune practici din domeniul educatiei antreprenoriale, dupa modelul educational american. Totodata, acest program depinde si de interesul universitatilor sau facultatilor tehnice din Romania fata de acest domeniu si de sustinerea pe care pot sa o exprime aceste institutii fata de profesorii care aplica.

Orice demers de promovare a acestui nou program catre facultatile tehnice, de informatica, fizica, si chimie ale Universitatii din Oradea, prin intermediul decanatelor, departamentelor si catedrelor de specialitate este extrem de binevenit. Va suntem recunoscatori pentru sprijinul acordat in difuzarea informatiei si, daca este posibil, pentru afisarea anuntului competitiei Fulbright-RAF Scholar Award pe website-ul universitatii. Vom oferi cu placere detalii tuturor celor interesati de acest program.  Mai multe detalii va rog sa gasiti in anuntul competitiei Fulbright RAF Scholar Award 2017-2018 si in pliantele informative atasate aici.

Nu in ultimul rand, avem placerea sa va informam despre programul traditional Fulbright Senior Award (for Visiting Scholars, pentru anul academic 2017-2018, adresat cadrelor didactice si cercetatorilor din universitati si institute de cercetare, care intentioneaza sa predea si/sau sa realizeze studii si cercetari in mediul academic american. Deadline-ul pentru depunerea aplicatiilor este 17 octombrie, 2016 (anunt si pliant pot fi descarcate aici).