Home » Posts tagged 'burse'

Tag Archives: burse

Anunt referitor la plata burselor octombrie 2016 – decembrie 2016

Bursele aferente anului universitar 2016/2017 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 vor fi plătite în următoarele intervale:

 • 19.12.2016 – 21.12.2016 luna octombrie 2016
 • 21.12.2016 – 23.12.2016 luna noiembrie 2016
 • 27.12.2016 – 30.12.2016 luna decembrie 2016

Beneficiarii de burse, sem.I, an universitar 2016/2017

Download

Burse de performanta

Studenții începând cu anul al II-lea care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la Secretariatul Prorectorului responsabil cu serviciile studențești și vizibilitate (Clădirea D, etaj.IV, sala D402), până la data de 20.10.2016.

Conform  Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții din Universitatea Oradea, cursuri de zi, dosarul va cuprinde documente care justifică solicitarea obținerii bursei de performanță:

 • cerere tip (Anexa 1), înregistrată la Registratura Universitățiidin Oradea;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obținere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverință de student.

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă sunt următoarele:

 1. Primul criteriu pentru acordarea bursei de performanță este ca media pe ultimele două semestre consecutiv să fie 10.
 1. Criterii distincte pe tipuri de performanțe
 • Performanţe ştiinţifice
 • Publicarea unui articol științific – reviste locale: 5 puncte, reviste naționale: 7 puncte, reviste internaționale: 10 puncte;
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale:7 punct, internaționale: 10 puncte.
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte
 • Participarea în echipe de cercetare/ programe/ contracte – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 punct
 • Performanţe cultural-artistice :
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Susținerea unor concerte/ recitaluri sub egida unor organisme/ instituții recunoscute – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 puncte
 • Participarea cu lucrare la expoziții – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 punct
 • Performanţe sportive
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 5 puncte, internaționale: 7 puncte,
 • Participarea la campionate – europene: 5 puncte, mondiale: – 10 puncte, olimpice: 15 puncte

Dosarele pentru obținerea acestui tip de bursă se analizează de Comisia de atribuire a burselor pe universitate după finalizarea perioadei de depunere a dosarelor.

Listele finale cu studenții care au primit bursa de performanță se va publica pe site-ul Universității din Oradea la adresa www.uoradea.ro – Secțiunea Info Studenți/Burse

Burse Fulbright 2016

Avem placerea sa va informam despre un nou program de burse pentru Visiting Scholars, intitulat Fulbright – RAF Scholar Award 2017-2018. Bursele Fulbright-RAF Scholar se adreseaza cadrelor didactice din universitatile politehnice sau de la facultatile tehnice, de informatica, fizica si chimie ale universitatilor din Romania, interesate de programe de cercetare si pregatire academica in domeniul Antreprenoriatului. Deadline-ul competitiei pentru Fulbright-RAF Scholar Award 2017-2018 este 31 octombrie, 2016.

 Stagiul, care dureaza un semestru, se va derula la Universitatea din Rochester, in cadrul AIN Center for Entrepreneurship, unul dintre cei mai prestigiosi promotori academici ai antreprenoriatului pentru domeniul tehnic. Succesul acestui program presupune, in cea mai mare masura, implicarea profesorilor interesati sa deprinda sau sa valorifice exemple de bune practici din domeniul educatiei antreprenoriale, dupa modelul educational american. Totodata, acest program depinde si de interesul universitatilor sau facultatilor tehnice din Romania fata de acest domeniu si de sustinerea pe care pot sa o exprime aceste institutii fata de profesorii care aplica.

Orice demers de promovare a acestui nou program catre facultatile tehnice, de informatica, fizica, si chimie ale Universitatii din Oradea, prin intermediul decanatelor, departamentelor si catedrelor de specialitate este extrem de binevenit. Va suntem recunoscatori pentru sprijinul acordat in difuzarea informatiei si, daca este posibil, pentru afisarea anuntului competitiei Fulbright-RAF Scholar Award pe website-ul universitatii. Vom oferi cu placere detalii tuturor celor interesati de acest program.  Mai multe detalii va rog sa gasiti in anuntul competitiei Fulbright RAF Scholar Award 2017-2018 si in pliantele informative atasate aici.

Nu in ultimul rand, avem placerea sa va informam despre programul traditional Fulbright Senior Award (for Visiting Scholars, pentru anul academic 2017-2018, adresat cadrelor didactice si cercetatorilor din universitati si institute de cercetare, care intentioneaza sa predea si/sau sa realizeze studii si cercetari in mediul academic american. Deadline-ul pentru depunerea aplicatiilor este 17 octombrie, 2016 (anunt si pliant pot fi descarcate aici).

Tabel nominal cuprinzand studentii care nu si-au ridicat bursele pana in data de 20.07.2016

Download PDF

 

Burse ocazionale sem. al II-lea 2015/2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universității din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015- 2016, aprobat în H.S. 63/23.11.2015 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 17.06.2016 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, după caz:
 • – Cerere tip (conform Anexei 2) – Download;
 • – Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1) – Download;
 • – Adeverinţă de student;
 • – Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • – Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;
 • – Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;
 • – Adeverință de venit de la finanțe;
 • – Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;
 • – Adeverință de la centrul de la centrul de plasament;
 • – Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;
 • – Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • – Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Copie sentința de divorț;
 • – Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;
 • – Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • – cerere tip (conform Anexei 3) – Download;
 • – diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • – articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • – diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • – diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • – adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • –  adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Oradea,

08.06.2016

Regulamentul de acoradre a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acoradre  a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Lista cu studenti bursieri, semestrul al II-lea, an universitar 2015/2016


Download fisier

Regulamentul de acordare a burselor 2015-2016 prin HS 63 – 23.11.2015

Download

Lista studentilor care beneficiaza de burse, semestrul I, an universitar 2015/2016.

Burse sem I 2015-2016 FMF Oradea