Home » Posts tagged 'burse cadre didactice'

Tag Archives: burse cadre didactice

Recent Posts

ANUNT Selecția în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2018/2019 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 19.12.2018 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 19.12.2018 ora 1000

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

 

IV Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Burse ERASMUS – Mobilităţi de predare pentru cadre didactice (TA) si Mobilitati formare profesionala cadre didactice (ST)

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Vechimea în mobilitate
 • Copie carte identitate
 • Adresă e-mail
 • Număr de telefon

Mobilităţi de predare pentru cadre didactice (TA):

 • Austria – Gratz(medicina) – 1 cadru – 1 sapt.
 • Franta- Paris 13(medicina) – 2 cadre – 2 sapt.
 • Franta-Reims (farmacie) – 1 cadru – 2 sapt.
 • Italia – Cagliari(medicina) – 1 cadru – 1 sapt
 • Italia – Cagliari(farmacie) – 1 cadru – 1 sapt.
 • Italia – Camerino(farmacie) – 1 cadru – 2 sapt.
 • Italia – Foggia(medicina) – 1 cadru – 1 sapt.
 • Spania (medicina) – 1 cadru- 1 sapt.
 • Portugalia(stiinte medicale) – 1 cadru – 2 sapt.
 • Turcia (medicina) – 2 cadre – 2 sapt.
 • Turcia (medicina) – 2 cadre – 2 sapt.
 • Turcia (medicina) – 1 cadru – 2 sapt.
 • Ungaria (medicina) – 2 cadre – 2 sapt.

Mobilități formare profesionala cadre didactice (ST):

 • Austria (medicina) – 1 cadru – 1 sapt.
 • Italia(medicina) – 2 cadre – 2 sapt.
 • Italia(farmacie) – 2 cadre – 2 sapt.
 • Turcia(medicina) – 2 cadre – 2 sapt.
 • Ungaria(medicina) – 2 cadre- 4 sapt.

Dosarele se vor depune până la data de 8 aprilie 2013, ora 14 la Disciplina de Fiziopatologie (D-şoara Liliana Drugaş)

Comisia burse Erasmus FMF