Home » Posts tagged 'burse de performanta'

Tag Archives: burse de performanta

Recent Posts

Burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2017/2018

Studenții care solicită burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2017/2018 sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ.

Dosarele se vor depune până la data de 09 martie 2018, la secretariat.

Studenții care au obținut bursă de performanță în semestrul I, an universitar 2017/2018 vor primi acest tip de bursă până în luna septembrie, inclusiv, fără să mai depună alt dosar și fără să mai primească în sem.II un alt tip de bursă.

Studenții care solicită bursă de performanță în sem.II, trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru activități desfășurate în semestrul I.

Model – Anexa 3

 

Anunt – Burse de performanta – semestrul I, 2017/2018

Studenții care solicită burse de performanță pe semestrul I, an universitar 2017/2018 sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obţinerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ conform Anexei 5 din metodologia afișată.

Dosarele se vor depune până la data de 19 octombrie 2017, ora 1000 la secretariat.

Date suplimentare se pot găsi în ”Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, învățământ cu frecvență” pe site-ul Facultății de Medicină și Farmacie din Oradea.

Comisia de acordare a burselor FMF

Liste studenți beneficiari de burse ocazionale, sem. II 2016/2017

Burse ocazionale sociale – sem. II 2016-2017
Burse ocazionale de performanta – sem. II 2016-2017

Burse de performanta

Studenții începând cu anul al II-lea care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la Secretariatul Prorectorului responsabil cu serviciile studențești și vizibilitate (Clădirea D, etaj.IV, sala D402), până la data de 20.10.2016.

Conform  Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții din Universitatea Oradea, cursuri de zi, dosarul va cuprinde documente care justifică solicitarea obținerii bursei de performanță:

 • cerere tip (Anexa 1), înregistrată la Registratura Universitățiidin Oradea;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obținere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverință de student.

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă sunt următoarele:

 1. Primul criteriu pentru acordarea bursei de performanță este ca media pe ultimele două semestre consecutiv să fie 10.
 1. Criterii distincte pe tipuri de performanțe
 • Performanţe ştiinţifice
 • Publicarea unui articol științific – reviste locale: 5 puncte, reviste naționale: 7 puncte, reviste internaționale: 10 puncte;
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale:7 punct, internaționale: 10 puncte.
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte
 • Participarea în echipe de cercetare/ programe/ contracte – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 punct
 • Performanţe cultural-artistice :
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Susținerea unor concerte/ recitaluri sub egida unor organisme/ instituții recunoscute – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 puncte
 • Participarea cu lucrare la expoziții – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 punct
 • Performanţe sportive
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 5 puncte, internaționale: 7 puncte,
 • Participarea la campionate – europene: 5 puncte, mondiale: – 10 puncte, olimpice: 15 puncte

Dosarele pentru obținerea acestui tip de bursă se analizează de Comisia de atribuire a burselor pe universitate după finalizarea perioadei de depunere a dosarelor.

Listele finale cu studenții care au primit bursa de performanță se va publica pe site-ul Universității din Oradea la adresa www.uoradea.ro – Secțiunea Info Studenți/Burse

Anunt – Solicitarea burse de performanta

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ, vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 21.10.2013.

Conform H.S. 24 din 25.03.2013, Anexa 7 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2013/2014 (disponibil şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro  condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

 1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 10 burse pe universitate) (Art. 21) din fonduri proprii.
 2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă (Art.23):
 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.
 • Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :
 • A. Performanţe ştiinţifice ;
 • B. Performanţe cultural-artistice ;
 • C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2013/2014, Art. 24

Burse de performanță

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ, vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 22.10.2012.

Conform H.S. 5 din 26.03.2012 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2012/2013, condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 10 burse pe universitate) (Art. 21).
2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă (Art.23):

 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.

3, Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :

A. Performanţă ştiinţifică ;

B. Performanţe cultural-artistice ;

C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2012/2013, Art. 24

Forumar tip