Home » Posts tagged 'burse Erasmus'

Tag Archives: burse Erasmus

Recent Posts

Lista privind selecţia studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS + pe PLASAMENT pentru anul universitar 2020/2021

 

 

Nr crt. Nume Specializarea/ an Destinatia Rezultat
1. Spatar Andra-Raluca MG III Cagliari Admis
2. Luana Salemi MG III Cagliari Admis
3. Dintiu Adrian MG III Viena Admis
4. Malita Rebeca MG VI Coimbra Admis
5. Rogna Carla-Ioana MG III Cagliari Admis
6. Boros Emese MG II Szeged Admis
7. Romanov Victoria MG II Szeged  Admis
8. Galbur Dumitru MG V Perugia Admis
9. Ghirea Diana MG III Perugia Admis
10. Fildan Angela-Maria MD IV Medipol Admis
11. Deac Oana Maria MD IV Medipol Admis
12. Lucan Alexandra Ioana MD VI Medipol Admis
13. Majed Jabarin MD IV Medipol  Admis

 

Contestatiile se pot trimite pana Luni, 09.11.2020, ora 12 la adresele de email:

maria.domuta@yahoo.com

fritea_luminita@yahoo.com

 

COMISIA ERASMUS
FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

Lista privind selecţia studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS + pe STUDIU pentru anul universitar 2020/2021 – sem. al II-lea

 

Nr crt. Nume Specializarea/ an Destinatia Rezultat
1. Borza Ioana ME II Paris Admis
2. Onciu (Corozel) Irina Marinela MG V Paris Admis
3. Corozel Bianca Maria MG V Paris Rezerva
4. Darabont Csenge-Éva MG II Debrecen Admis
5.  Kriszta Kirchmajer MG II Debrecen Admis
6. Fabian Khilsten Patrisia MG II Debrecen Admis
7. Romanov Victoria MG II Debrecen Admis
8. Duse Teodora MG IV Bezmialem Admis
9. Fesnic Laura MD II Bezmialem Admis

 

Contestatiile se pot trimite pana VINERI, 06.11.2020, ora 12 la adresele de email:

 

COMISIA ERASMUS
FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 30 octombrie 2020 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresele de email

maria.domuta@yahoo.com

fritea_luminita@yahoo.com

până la data de 28 octombrie 2020 ora 1600

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele se trimit pe adresele de email:

maria.domuta@yahoo.com; fritea_luminita@yahoo.com

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 • – CV format Europass cu poză tip pasaport;
 • – Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
 • – specializarea de studiu a studentului
 • – cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
 • – tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);
 • – Copie Carte de Identitate;
 • – Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti

în functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenti (incoming, outgoing)

– selectii

– acorduri

Anunt – Selecția în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic – Pentru anul universitar 2019/2020

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2019/2020 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 30.06.2020 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 30.06.2020 ora 1000

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

 

IV. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Lista FINALA privind selecţia studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS + pentru anul universitar 2020/2021

Download PDF

Lista privind selecția studenților pentru acordarea burselor ERASMUS+ an universitar 2020/2021

Download PDF

Selecție Erasmus+ 2020/2021

A N U N T
Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul
programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 18 mai 2020 fara prezenta candidatilor

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresa de email maria.domuta@yahoo.com
până la data de 15 mai 2020 ora 16

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de
plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

Dosarele se trimit pe adresa de email: maria.domuta@yahoo.com

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
– CV format Europass cu poză tip pasaport;
– Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
– progamul de studiu, respectiv anul de studiu a studentului
– cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
– tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru, I sau II) sau plasament (= practica de vara);
– Copie Carte de identitate;
– Declarația privind prelucrarea datelor personale (completată și semnată) – atasat gasiti formularul
– Atestat competentă lingvistică (*)
(*) Este necesar în momentul plecării

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti 

In functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz):
– pentru studenti (incoming, outgoing)
– selectii
– acorduri

Anunț Mobilități Erasmus+

În legatură cu măsurile privind reducerea riscului de raspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, cu aplicabilitate în derularea mobilitîților de tip ERASMUS+, vă comunicîm următoarele:

 1. Guvernul Romaniei – Comitetul Național pentru Situatii Speciale de Urgenta a adoptat Hotararea nr. 6/09.03.2020, in care la art.5 se precizeaza: “Programele de studii privind schimbul de experienta, respectiv stagiile de practica in spitale ale studentilor si cursantilor scolilor post liceale sanitare se sisteaza, daca nu au fost incepute anterior datei adoptarii prezentei hotarari.”
 2. In baza acestei Hotarari, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP, a transmis prin email o informare privind suspendarea mobilitatilor in intervalul 10.03.2020-31.03.2020. Informatii suplimentare sunt postate pe site-ul ANPCDEFP la adresa: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/742 (link-ul din fisierul pdf anterior a fost alterat la conversia pdf). Evidentiem urmatoarele: “În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situatii Speciale de Urgenta din data de 9 martie 2020, respectiv “sistarea programelor de studii privind schimbul de experienta pana la 31 martie” a.c., toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate si Granturile Spatiului Economic European (SEE) se suspenda pana la aceeasi data (!plecările sau sosirile stabilite in acest interval!).”
 3. In perioada anteriora, cu infectii generalizate doar in statele: China, Italia, Coreea de Sud si Iran, s-a primit la DRI un email privind sistarea si reprogramarea mobilitatilor spre/dinspre aceste tari, cu mentiuni referitoare la modalitatile de recuperare a sumelor cheltuite pentru rezervari si care nu au putut fi recuperate (fisierul: “03 Fwd bpe Indrumari aditionale COVID-19“, anexat). Ulterior trimiterii informarii de la punctul 2 privind suspendarea mobilitatilor ERASMUS+,  s-a comunicat telefonic la DRI faptul ca aceste conditii se aplica la toate tarile.
 4. A fost primita o informare si referitor la posibilitatea extinderii programelor de tip KA 107, confirmata atat pentru aceste programe cat si pentru cele de tip KA 103 prin email-ul ulterior: “05 FW bpe Prelungire proiecte de mobilitate pana la 36 de luni”. In  acest ultim email se mentioneaza ca se vor furniza informatii suplimentare privind invocarea clauzei de forta majora pentru suspendarea mobilitatilor, in zilele urmatoare. Veti fi informati in momentul primirii acestor clarificari.

 

Lista privind selectia a III-a a studentilor de la FMF Oradea pentru acordarea burselor Erasmus+ Study Mobility si Study Placement pentru anul universitar 2019/2020

Download PDF

Contestatiile se pot depune la secretariatul facultatii pana in 08.11.2019 ora 15:00

ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2019/2020

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 7 noiembrie 2019 ora 0900

Sala de Consiliu a FMF (etaj I)

Prezenta candidatilor este OBLIGATORIE!!!

Dosarele pentru selectia studentilor se pot depune până la data de:
06 noiembrie 2019 ora 15
00

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

Dosarele de candidatură ale studentilor vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultătii):

– CV format Europass cu poză tip pasaport;

– Scrisoare de intentie (cu mentionarea a cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor);

– Adeverintă care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină si Farmacie;

– Copie Carte de Identitate;

– Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti

în functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenti (incoming, outgoing)

– selectii

– acorduri