Home » Posts tagged 'burse nonue'

Tag Archives: burse nonue

Recent Posts

Anunț burse NonUE

BURSELE ACORDATE DE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN ANUL ACADEMIC 2020- 2021

Candidați eligibili:

– studenți străini din alte țări decât statele membre ale UE, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană – studenți la programe de studiu în limba română

– Media minimă: 7,00 pentru anii anteriori de studiu

– au obținut toate creditele pentru toți anii de studii

Documente necesare:

  1. Situație școlară, pentru studenții înmatriculați la programul de studii -cicluL I (licență).
  2. Copia legalizată a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, pentru candidații care au absolvit studiile de licență și care sunt înscriși la studii postuniversitare.
  3. Copie legalizată a certificatului de naștere;
  4. Copie după pașaport;
  5. Copie după permisul de ședere în România;
  6. NUMAI pentru candidații înmatriculați la studii de doctorat: CV, lista lucrărilor științifice, publicații în domeniul de studiu, eseuri și recomandări din partea a cel puțin 2 profesori sau specialiști în domeniul studiilor solicitate.
  7. Copii ale certificatelor care atestă participarea la evenimente din domeniul de studiu (de exemplu, congres, conferință, simpozion, dezbateri, evenimente organizate de facultate) – în cazul unui punctaj egal pentru fiecare nivel de studii

 Prioritatea va fi acordată după cum urmează: doctoranzi, studenți rezidenți, masteranzi și studenți.

TERMEN DE depunere a dosarelor de candidatură: 23 Octombrie  2020- 12:00

DOSARELE DE CANDIDATURĂ  TREBUIE DEPUSE LA DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE