Home » Posts tagged 'burse ocazionale'

Tag Archives: burse ocazionale

Recent Posts

Liste studenți beneficiari de burse ocazionale, sem. II 2016/2017

Burse ocazionale sociale – sem. II 2016-2017
Burse ocazionale de performanta – sem. II 2016-2017

Burse ajutor social ocazional sem. I 2016/2017

Lista cu beneficiarii de burse ocazionale

ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem.I an universitar 2015/2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015- 2016, aprobat în H.S. 63/23.11.2015 se acordă:

25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei, aferente semestrului I, an universitar 2015-2016.

Termenul de depunere al dosarului este 29.01.2016 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

– Cerere tip (conform Anexei 2);

– Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1)

– Adeverinţă de student;

– Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;

– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;

– Adeverință de venit de la finanțe;

– Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;

– Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;

– Adeverință de la centrul de plasament;

– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;

– Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

– Copie sentința de divorț;

– Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;

– Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. 2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

– cerere tip (conform Anexei 3);

– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;

– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;

– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;

– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;

– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;

– adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Atasamente/ Formulare tip:

Burse ocazionale – ajutor imbracaminte – sem II. 2014/2015


Download

Burse ocazionale – rezultate deosebite – sem. II 2014/2015


Download

Burse ocazionale – An universitar 2014-2015

 Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2014- 2015, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă: 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 30.01.2015 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii, nr.l -Rectorat, etajul III

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative
 • cerere tip (Anexa );
 • declaraţie de venituri care va fi completata individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1)
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane de pensii realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc;
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • copie sentinţa de divorţ;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.
 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • cerere tip (Anexa 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Burse ocazionale – Semestrul al II-lea

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2013- 2014, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă: – 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2013-2014.

Termenul de depunere al dosarului este 18.06.2014 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii, nr.l -Rectorat, etajul III (obligatoriu complectate anexele 1 si 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative

 • cerere tip (conform Anexei 1);
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc;
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 3) şi toţi membrii familiei (conform Anexei 4);
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • copie sentinţa de divorţ;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (conform Anexei 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Descarcati Formularele Anexe

Liste beneficiari Burse ocazionale – semestrul I, 2013/2014

Burse ocazionale pentru rezultate deosebite

Burse ocazionale pentru imbracaminte

Burse ocazionale an universitar 2013/2014

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2013-2014 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2013-2014. Termenul de depunere al dosarului este 31.01.2014 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 2)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (Anexa 2);
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială:
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform Anexei 1);
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • copie sentinţă de divorţ;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (Anexa 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.