Home » Posts tagged 'burse performanta'

Tag Archives: burse performanta

Recent Posts

Anunt – Burse de performanță si Burse speciale

Studenții care solicită bursa de performanță SAU bursa specială în anul universitar 2018/2019, sem.II, sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ sau SPECIALE. Se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Actele justificative depuse în dosarul pentru Bursa de PERFORMANȚĂ nu pot să fie aceleași cu actele justificative depuse pentru Bursa SPECIALĂ.

Atât Bursa de Performanță cât și Bursa Specială se acordă semestrial, câte 6 luni calendaristice pe bază de dosar, cu excepția studenților din anul terminal care primesc bursă până în ultima zi de susținere a examenului de licență sau disertație.

Bursa de Performanță și Bursa Specială se acordă începând cu anul II de studii.

Dosarele se vor depune până la data de 12 martie 2019, la secretariat.

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2018/2019, sem.I (perioada 01.10.2018 – 23.02.2019)

Tabel studenți beneficiari de Bursa de performanță ocazională sem.I și II an universitar 2017/2018

Download PDF

Anunt – Burse de performanta – semestrul al II-lea, 2016/2017

Studenții care solicită burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2016/2017 sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obţinerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ conform Anexei 5 din metodologia afișată.

Dosarele se vor depune până la data de 10 mai  2017, ora 1000 la secretara de specializare.

 Date suplimentare se pot găsi în ”Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, învățământ cu frecvență”.

Descarcati Anexa 3 – Cerere de acordare a bursei  de performanță

 

Comisia de acordare a burselor FMF

Anunt Burse de performanta

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 19.10.2015.

Conform H.S. 34 din 28.10.2013, Anexa 10 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015/2016 (disponibil şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro  condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

 1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 15 burse pe universitate) ( 21) din fonduri proprii.
 2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:
 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.
 1. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :
 • Performanţe ştiinţifice ;
 • Performanţe cultural-artistice ;
 • Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.
 • Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2013/2014, Art. 24

 

Formulare tip – Cerere acordare bursa performanta (Anexa 3)

Bursa de performanta

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 21.10.2014.

Conform H.S. 34 din 28.10.2013, Anexa 10 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2014/2015 (disponibil şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro  condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

 1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 15 burse pe universitate) ( 21) din fonduri proprii.
 2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:
 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.
 1. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :
 • Performanţe ştiinţifice ;
 • Performanţe cultural-artistice ;
 • Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.
 • Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2013/2014, Art. 24

Cerere tip acordare burse de performanta