Home » Posts tagged 'burse' (Page 2)

Tag Archives: burse

Recent Posts

Anunt programul de burse anuale ale Centrului Academic Bavarez pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (BAYHOST)

Download PDF

Anunț burse Republica Slovacă

Download PDF

Burse de PERFORMANȚĂ OCAZIONALE – sem.I și sem.II 2018/2019

Download PDF

Tabel nominal final cu studenții beneficiari de burse, sem.II, an univ.2018/2019 după analizarea contestațiilor

Download

ANUNT în atenția studenților care au depus dosare pentru obținerea burselor de performanță sau speciale

Vă informăm că în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea – Anexa 1 – Bursa specială pe bază de dosar și Bursa de performanță pe bază de dosar în cuantum de 1.000 Lei se acordă pe an universitar (12 luni)*

Studenții care au depus dosare pentru obținerea acestor burse, sunt informați că cele două tipuri de burse nu se vor mai revizuii pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019, rămânând valabile bursele acordate în semestrul I.

Documentele depuse la începutul semestrului al II-lea, an universitar 2018/2019 se vor putea depune la dosarul pentru obținerea celor două tipuri de burse pentru anul universitar 2019/2020, conform regulamentului.

*Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisia de acordare a burselor FMF

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii facultății de Medicină și Farmacie – 07.12.2018

Download ca fisier PDF

Burse semestrul al II-lea, 2017/2018 – liste finale

Download PDF

Lista INTERMEDIARA beneficiari burse sem. al II-lea, an universitar 2017/2018

Până la data de 04.05.2018 – ora 13.00 se pot depune contestații la registratura facultății.

Studenții care nu depun contestații până la această dată decad din dreptul de a mai contesta listele cu bursieri.

Descarca lista format PDF

Rezultate finale privind evaluarea și repartizarea BURSELOR de INTERNSHIP UNIVERSITAR

Download PDF

Tabel cu studentii beneficiari de burse sociale sem. I 2017/2018


Download PDF