Home » Posts tagged 'calendarul admiterii 2014'

Tag Archives: calendarul admiterii 2014

Recent Posts

Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă 2014

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2014:

  • 14 – 26 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor;
  • 28 iulie 2014 – susţinerea probelor de concurs;
  • 29 iulie 2014 – afişarea rezultatelor;
  • 31 iulie – 03 august 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
  • 04 august 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

  • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
  • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
  • Taxa de înmatriculare – 100 RON
  • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro