Home » Posts tagged 'cazare'

Tag Archives: cazare

Recent Posts

Liste finale cazare, după contestații – fete și băieți, titulari/rezerve semestrul I an universitar 2020/2021

La listele FINALE nu se acceptă contestații.

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 FETE

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 BĂIEȚI

 

 

Cazare in caminele studentesti 2020/2021

NOU Liste finale cazare 2020/2021 ( La listele FINALE nu se acceptă contestații)

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 FETE

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 BĂIEȚI

 

Decizie decan – comisie cazare FMF

HS 09 din 21.09.2020-Anexa 16 REGULAMENT cadru cazare in camine

Liste provizorii BAIETI pentru site

Liste provizorii FETE pentru site

Anunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea

Anunt Cazare – liste finale cazari

Listele provizorii pentru cazare an universitar 2019/2020

Regulamente cazare camine, cantine studentesti

2. HS nr.36/28.06.2018 – Anexa 21 b – REGULAMENTUL de ordine interioară al căminele studențești

Regulament cadru (RCUOCCS), Calendar și Model cerere pentru cazarea în căminele UO, an universitar 2018/2019.

Regulament cadru (RCUOCCS)

Calendar 

Model cerere  pentru cazarea în căminele UO

Lista finală a studenților titulari și rezerve / cămine

Anunt subventie cazare – termen limita depunere dosar 11.11.2016

A N U N Ţ SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE  SPRIJIN PENTRU CAZARE 2016/2017

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.
Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
– Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
– Să aibă vârsta de până la 29 ani;
– Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.
Criteriul principal de acordare fiind media ultimului an de studiu/media de admitere.
Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

CONŢINUTUL DOSARULUI:
– copie Carte de Identitate;
– adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
– adeverinţă de venit propriu;
– adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
– copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

Dosarul se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu serviciile studenţeşti şi vizibilitate până la data de: 11.11.2016.

ANUNT – Cazare in camine – locuri suplimentare

După finalizarea procedurii de cazare în Căminele Universității din Oradea mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016/2017, în căminele C1, C2 și C3.

Studenții care doresc să se cazeze în Căminele Universității pot să mai depună cereri de cazare (după modelul inițial afișat pe site) la secretariatul facultății până la data de 13.10.2016 ora 1100

Liste finale cazare

Cazarea studenților titulari care se regăsesc pe listele finale de cazare, se va realiza în intervalul:

  • Pentru titulari27.09.2016, ora 8:00 – 30.09.2016, ora 12:00
    La fiecare cămin în parte. După acest termen studenții care nu s-au prezentat vor pierde locul repartizat în cămin.
  • Pentru rezerve, cazarea se va realiza: 30.09.2016 după ora 12:00

Studenții vor prezenta la cazare un certificat medical EPIDEMIOLOGIC.