Home » Posts tagged 'cazare' (Page 2)

Tag Archives: cazare

Recent Posts

Cerere de cazare 2016/2017

Cerere cazare FMF 2016-2017

Anunt cazare camine IMPORTANT

Cazarea studenților care se regăsesc pe listele de cazare (click aici), se va realiza în intervalul:

Pentru titulari27.09.2015, ora 800 – 30.09.2015, ora 1200

 Pentru rezerve, cazarea se va realiza: 30.09.2015 după ora 1200

Tarife de cazare pentru anul 2015-2016 in caminele UO- HS 57 din 17.07.2015 Anexa 15

Tarife de cazare pentru anul 2015-2016 in caminele UO- HS 57 din 17.07.2015 Anexa 15

Anunt Important – Cazare

În conformitate cu Regulamentul de cazare a studenţilor în căminele Universităţii din Oradea, studenţii pot depune cereri de cazare din luna iunie până la  18.09.2015  – studenţii care vor fi în anul II – III – IV – V – VI, an universitar 2015/2016 studii de licenţă şi master.

Studenţii care vor fi în anul I, an universitar 2015/2016, vor depune cererea de cazare în momentul confirmării locului ocupat.

Formularul de cerere de cazare  se descarcă de aici 

Cererea de cazare se depune la secretariatul facultăţii –după ce a fost înregistrată.

SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE SPRIJIN PENTRU CAZARE 2014/2015

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat,  care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.

Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
 •  Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 •  Să aibă vârsta de până la 29 ani;
 •  Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

 

CONŢINUTUL  DOSARULUI:

 •  copie Carte de Identitate;
 •  adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
 •  adeverinţă de venit propriu;
 •  adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
 •  copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

 

Dosarul  se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale pănă la data de: 10.11.2014.

Anunt cazarea in caminele studentesti pentru an univ 2014/2015

In conformitate cu Regulamentul de cazare a studenţilor în căminele Universităţii din Oradea, studenţii pot depune cereri de cazare din luna iunie până la 01.09.2014 – studenţii care vor fi în anul II – III – IV – V -VI, an universitar 2014/2015 studii de licenţă şi master.

Studenţii care vor fi în anul I, an universitar 2014/2015, vor depune cererea de cazare în momentul confirmării locului ocupat.

Formularul de cerere de cazare se descarca de aici.

Cererea de cazare se depune la secretariatul facultăţii – după ce a fost înregistrată.

Anunț și Liste cazare anul universitar 2013/2014

Cazarea studenţilor se va realiza în intervalul:

 • 27.09.2013, ora 8.00 – 30.09.2013, ora 12.00 pentru titulari şi
 • pentru rezerve în 30.09.2013 după ora 12.00.

Liste cazare

Regulament – Cadru al Universităţii din Oradea privind cazarea în căminele studenţeşti

 

 

Listă cu studenţii care beneficiază de cazare în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2012-2013

Download ca PDF

Cazare in caminele studentesti, 2012-2013

În conformitate cu Regulamentul de cazare a studenţilor în Căminele Universităţii din Oradea, aprobat în Şedinţa de senat nr. 175 din 28.11.2011, Anexa 5, se pot depune CERERI de CAZARE, începând cu luna iunie până la data de 31.08.2012 (dată după care NU se mai primeşte nici o cerere) – pentru studenţii anilor II-III-IV-V-VI (an universitar 2012/2013), studenţii care vor fi anul I, an universitar 2012/2013, vor depune cerea de cazare în momentul confirmării locului obţinut la concursul de admitere.

Formularul de CERERE de CAZARE