Home » Posts tagged 'cerere tip'

Tag Archives: cerere tip

Recent Posts

Anunt reducere OTL 2013/2014, semestrul al II-lea

Ce cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 18.03.2014, orele 13.00.

După data de 18.03.2014 nu se mai primeşte nici o cerere.

NU pot depune cerere de reducere OTL, studenții care au împlint vârsta de 26 ani!

Formularul de cerere poate fi descărcat de aici

Burse de performanță

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ, vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 22.10.2012.

Conform H.S. 5 din 26.03.2012 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2012/2013, condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 10 burse pe universitate) (Art. 21).
2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă (Art.23):

  • dosar;
  • cerere tip (Anexa 3);
  • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
  • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
  • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
  • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
  • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
  • adeverinţă de student.

3, Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :

A. Performanţă ştiinţifică ;

B. Performanţe cultural-artistice ;

C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2012/2013, Art. 24

Forumar tip