Home » Posts tagged 'concurs admitere 2014'

Tag Archives: concurs admitere 2014

Recent Posts

Desfăşurarea concursului de admitere 2014 – studii universitare de licenta

1. Programul de studiu: MEDICINĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

3. Programul de studiu: MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU şi Interviu, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;

4. Programul de studiu FARMACIE – Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent;

5. Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele patru specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

1. Media de la bacalaureat

2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).