Home » Posts tagged 'concursuri pe post'

Tag Archives: concursuri pe post

Recent Posts

Lista posturilor FMF – Concurs pentru posturi didactice vacante sem.I an universitar 2019/2020

Departamentul Discipline Chirurgicale

 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Urologie, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Urgențe medicale și prim ajutor medical I, II, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Șef de lucrări, poziția 32, disciplinele: Urgențe medicale și prim ajutor medical, Neurologie, Neurosurgery, descrieretematică
 • Asistent universitar, poziția 62, disciplinele: General Surgery, General Surgery II, Chirurgie generală I, II, descrieretematică
 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Semiologie chirurgicală I, II, Surgical semiology I, II, descrieretematică

Departamentul Discipline Medicale

 • Șef de lucrări, poziția 30, disciplinele: Nursing clinic II, Medicină internă I (respirator), Medicină internă II (Cardiologie), Nursing general (și principii generale de îngrijire), descrieretematică
 • Șef de lucrări, poziția 31, disciplinele: Nefrologie, Nephrology, descrieretematică

Departamentul Discipline Morfologice

 • Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Morfopatologie I, Morfopatologie, Morfopathology, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Medicină legală, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Anatomie I, II, descriere RO/ENtematică
 • Șef de lucrări, poziția 33, disciplinele: Anatomie III, Anatomy III, descrieretematică
 • Asistent universitar, poziția 64, disciplinele: Histologie, Histology II, Histologie și citologie I, descrieretematică

Departamentul Discipline Preclinice

 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Genetics, Genetică, Genetica, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Asistent universitar, poziția 60, disciplinele: Phvsiology I, II, III, descrieretematică

Departamentul Farmacie

 • Profesor universita, poziția 5, disciplinel: Nutriție comunitară, Terminologie medicală și farmaceutică, Chimia și igiena mediului, Igiena alimentației și siguranța alimentului, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Botanică farmaceutică II, Nutrigenetică și nutrigenomică, Biologie celulară și moleculară, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Farmacie clinică și farmacoterapie, Istoria farmaciei, Botanică farmaceutică I, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Farmacognozie I, II, Fitoterapie, descriere RO/EN, tematică RO/EN

Departamentul Medicină Dentară 

 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Odontologie și Parodontologie, Diagnostic orodentar și ergonomie, Parodontologie II, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Protetică dentară unidentară, Tehnologia protezelor unidentare, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Pedodonție I, Organizarea laboratorului de tehnică dentară. Legislație, Practică medicală de specialitate I, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Ocluzologie, Protetica dentară mobilă I, Tehnologia protezei dentare. Protezei totale I, II, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Șef de lucrări, poziția 19, disciplinele: Tehnologia realizării aparatelor și protezelor chirurgicale, Tehnologia realizării aparatelor și protezelor chirurgicale II, Tehnologia protezelor dentare fixe – Punți dentare I, Tehnologia punților dentare fixe – Punți II, descrieretematică 
 • Șef de lucrări, poziția 21, disciplinele: Chirurgie orală și OMF I, II, Chirurgie orală, descrieretematică 
 • Șef de lucrări, poziția 22, disciplinele: Tehnologia realizării aparatelor ortodontice II, Prevenție oro-dentară , Practică medicală de specialitate I, descrieretematică 
 • Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Endodonție I, II, III, descrieretematică 

Departamentul Psiho, Neuroștiințe și Recuperare

 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Dermatologie, Dermatovenerice, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Șef de lucrări, poziția 33, disciplinele: Recuperare în boli endocrino-metabolice, Recuperare uro-ginecologică, Balneofizioterapie și Recuperare, descrieretematică 

 

Descrierea și Tematica pentru posturi se poate descărca de aici https://www.uoradea.ro/concursuri+posturi+2019-2020+Facultatea+de+Medicin%C4%83+%C8%99i+Farmacie

Anul universitar 2018-2019, semestru I – concurs posturi didactice și de cercetare vacante

Rapoarte


1. Monitorul Oficial al României nr. 1359/05.12.2018, adresă publicare posturi concurs
2. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea din Oradea
3. Lista posturilor didactice și de cercetare vacante propuse pentru scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019
4. Calendar concursuri
5. Formulare:

6. Procedură proprie de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie

7. Tematica:

Extrasul din PV al ședinței CF din data de 17 ianuarie 2018 ca răspuns la contestația depusă, la concursul desfășurat în data de 10 ianuarie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar, perioadă determinată, an universitar 2017/2018

Nr. 463/FMF/18.01.2018

 

 

E X T R A S

DIN PROCESUL VERBAL

 AL CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

din data de 17 ianuarie 2018

 

 

            La punctul 1 al ordinii de zi s-a supus analizei membrilor CF contestația depusă în urma concursului pentru postul de asistent universitar perioadă determinate poz.62 din statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice.

În urma analizei contestației depuse cu nr. 527/15.01.2018 de către domnul Ovidiu Țica, a procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs nr. 222/10.01.2018, a adresei domnului conf.univ.dr Ovidiu Laurean Pop nr.186/10.01.2018, a cererii adresate Biroului Juridic din partea conducerii facultății nr.223/10.01.2018, membri consiliului facultății au fost de acord cu suspendarea concursului și cu conținutul procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs.

Hotărârea a fost validată cu: 14 –  voturi pentru, 0 – voturi împotrivă și 0 – abțineri.

 

 

                                                              D E C A N

Prof.univ.dr Marius Adrian Maghiar

RAPOARTE asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe perioada determinata la FMF

Raport Discipline Medicale – Poz. 54

Raport Discipline Medicale – Poz. 57

Raport Discipline Medicale – Poz. 62

Raport Discipline Medicale – Poz. 63

Raport Discipline Morfologice – Poz. 44

Raport Discipline Morfologice – Poz. 46

Raport Discipline Morfologice – Poz. 47

Raport Discipline Morfologice – Poz. 48

Raport Discipline Morfologice – Poz. 57

Raport Discipline Morfologice – Poz. 60

Raport Discipline Morfologice – Poz. 61

Raport Discipline Preclinice – Poz. 50

Raport Discipline Preclinice – Poz. 51

Raport Discipline Preclinice – Poz. 52

Raport Discipline Preclinice – Poz. 55

Raport Discipline Preclinice – Poz. 62

Raport Discipline Preclinice – Poz. 65

Raport Farmacie – Poz. 25

Raport Medicina Dentara – Poz. 41

Raport Medicina Dentara – Poz. 44

Raport Medicina Dentara – Poz. 52

Raport Medicina Dentara – Poz. 54

Raport Medicina Dentara – Poz. 56

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 54

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 58

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 65

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 70

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 71

 

A N U N Ț – Pentru poz.62 din Statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice concursul nu s-a putut desfășura datorită imposibilității constituirii comisie, conform Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată și a calendarului de concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Conf.univ.dr. Annamaria PALLAG

Concursuri pe post – perioada 13 – 15 septembrie 2017

 Nr. crt. Departament Postul Pozitia Comisia Data si ora sustinerii
1 Medicina Dentara

Raport

Profesor univ 3 Presedinte:

Prof. univ. dr. Maghiar Adrian

Membri:

Prof. univ. dr. Margineanu Emil, Universitatea din Oradea, FMF

Prof . univ. dr.Bucur Alexandru, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

–          Prof. univ. dr. Mihaela Păuna, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

–          Prof. univ. dr. Bratu Tiberiu, UMF „Victor Babes”, Timisoara

Membri supleanti

–          Prof. univ. dr. Popsor Sorin, UMF Targu-Mures

–          Prof.univ. dr. Albu Silviu, UMF „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Miercuri, 13.09.2017

Ora 9,00

Sala M2, FMF

2 Medicina Dentara

Raport

Conferentiar 9 Presedinte:

Conf. univ.dr. Pallag Annamaria, Universitatea din Oradea, FMF

Membri:

Conferențiar  univ. dr. Ogodescu Alexandru , UMF „Victor Babes”, Timisoara

Conferențiar  univ. dr. Frățilă Anca, , Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Conferențiar univ. dr. Vâlceanu Anca, UMF „Victor Babes”, Timisoara UMF

Conferențiar univ. dr. Țig Ioan, Universitatea din Oradea, FMF

Membri supleanti:        

Prof. univ. dr. Vaida Ligia, Universitatea din Oradea, FMF

Prof.univ.dr. Meda Lavinia Negrutiu, UMF Targu-Mures

Vineri, 15.09.2017

Ora 12,00

Sala M2 FMF

3 Discipline Morfologice

Raport

Conferentiar universitar 12 Presedinte:

 Prof. univ.dr.Maghiar Adrian  Universitatea Oradea, Decan FMF

Membri:

    Prof. univ. dr. Danisia Haba  UMF Iasi

Conf. univ. dr. Straciuc Oreste  Universitatea din Oradea

Conf. univ. dr. Ioana Gheonea  UMF Craiova

Conf. univ. dr. Simona Bondari  UMF Craiova

Membrii  supleanti:

Prof. univ. dr. Teodor Maghiar

Conf. univ. dr. Daniela Rahota

 

Miercuri, 13.09.2017

Ora 10,30

Sala M2 FMF

4 Discipline Preclinice Profesor

universitar

4 Presedinte:

 Decan FMF profesor univ. Dr. Adrian Maghiar

Membrii:

 Acad. Profesor  dr. Voicu Victor, Academia Română

Profesor dr. Lupușoru Cătălina, UMF Gr. T. Popa Iași

Profesor dr. Tică Andrei, UMF Craiova

Profesor dr. Vicaș Laura, Universitatea din Oradea

Membri supleanți:    

Profesor dr. Jurca Tunde, Universitatea din Oradea

Profesor dr. Coman Oana,  UMF Carol Davila, București

5 Discipline Preclinice

Raport

Sef lucrari 24  

Presedinte:

Prodecan FMF Conf. univ. dr. Annamaria Pallag,

Membrii: 

Profesor dr. Muresan Mariana

Conferentiar dr. Dojanschi Luciana

Conferentiar dr. Antonescu Angela

Conferentiar dr Micle Otilia

Membri supleanți:    

Conf.univ. dr. Cismas Pruteanu Petrisor

Sef lucrari  dr. Zaha Dana Carmen

Miercuri, 13.09.2017

Ora 8,00

Sala 15 FMF

6 Discipline Preclinice

Raport

Sef lucrari 26  

Presedinte:

Prodecan FMF Conf. univ. dr Annamaria Pallag

Membrii:       

Profesor univ. dr. Mircea Curilă

Conf. univ. dr. Ioana Meșter

Conf. Univ. dr. Lucia Daina

Șef. lucr. dr. Vasile Ion

Membri supleanți:

            Conf. univ. dr. Ramona Suciu

Prof. univ. dr. Simona Cavalu

Vineri 15.09.2017

Ora 9,00

Sala M2 FMF

7 Discipline Preclinice

Raport

Asistent universitar 46  

Presedinte:

Prodecan FMF, Conf. univ. dr. Felicia Marc

Membrii:          

 Conf.univ. dr. Cismas Pruteanu Petrisor

Conf.univ. dr. Burta Ovidiu Pavel

Sef lucrari Zaha Dana Carmen

Sef lucrari Matei Daniela

Membri supleanti:       

 Asistent Tirb Alina

Asistent dr. Negrean Rodica

Joi, 14.09.2017

Ora 9,00

FMF

Sala Microbiologie

8 Discipline Medicale

Raport

Sef de lucrari 28 Presedinte:

Prof. univ. dr. Maghiar Adrian

Membri:   

Conf. Univ. dr. Onaca Mircea

Conf. Univ. dr. Salajan Adriana

Sef de lucrari dr. Maghiar Florin

Sef de lucrari dr. Faur Lucian

Membri supleanti

Conf. dr. Corina Moldovan

Conf. dr. Luiza Demian

Joi, 14.09.2017

Ora 11,00

FMF

9 Departamentul psihoneurostiinte si recuperare

Raport

Sef de lucrari 29 Presedinte

Prof.univ.dr.  Maghiar Marius Adrian

Membri:

Prof.univ.dr. Liviu Lazar

Conf.univ.dr. Pop Simona

Conf.univ.dr. Cevei Mariana

Şef lucrări dr. Cioara Felicia

Membri supleanti:

Şef lucrări dr. Vicas Lucia

Şef lucrări dr. Nistor Cseppento Carmen

Miercuri, 13.09.2017

Ora 11,30

Sala M2 FMF

10 Departamentul Farmacie

Raport

Conferentiar universitar* 6 Presedinte:

Conf. univ. dr. Annamaria Pallag , Universitatea din Oradea

Membri:        

Prof.univ.dr. Dumitru Lupuleasa, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

Prof.univ.dr.Mariana Palage, UMF„Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Carmen Limban, UMF Carol Davila, Bucuresti

Prof. univ. dr. Laura Gratiela Vicas, FMF, UO

Membri supleanti:

Conf. univ. dr. Luciana Dobjanschi, FMF,

Conf. univ. dr. Oana Stănășel, FMF, UO

 

Vineri, 15.09.2017

Ora 11,00

Sala M2 FMF

Rezultate concurs – posturi de asistent universitar pe durata determinata – sesiunea decembrie 2016

Download

A N U N Ț concurs posturi vacante de asistent perioadă determinată

Concursul organizat de Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar pe durată determinată, va avea loc luni, 19.12.2016.

Candidații înscriși la concurs sunt rugați să fie prezenți luni, 19.12.2016 la ora 900 în Sala de Consiliu (etj 1) a Facultății de Medicină și Farmacie (P-ța 1 Decembrie nr 10, Oradea)

Rezultate concurs posturi perioada determinata

Download