Home » Posts tagged 'examen disertatie'

Tag Archives: examen disertatie

Recent Posts

Programarea susținerii examenului de disertație pe ore programul de studii Managementul Serviciilor de Sănătate sesiunea iulie 2020

Download PDF

Programarea pe ore a examenului de disertație – Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor

Download PDF

Anunt Examen de diseratie – Sesiunea iulie 2020 – Inscrierea candidatilor se va face on-line

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE VA FACE ON-LINE

 PARTICIPAREA  LA EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  VA  AVEA  LOC  LA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE  ÎN  SALA  M2:

1) MANAGEMENTUL  AFECȚIUNILOR  APARATULUI  LOCOMOTOR în data de 8 iulie 2020

2) MANAGEMENTUL  SERVICIILOR  DE  SĂNĂTATE în data de 9 iulie 2020

Programarea pe ore a absolvenților va fi afișată pe site-ul facultății înainte cu o zi de prezentare

  1. Studentul masterand trebuie:

– să completeze cererea de înscriere (in format electronic -word- , sau listată și completată), să o semneze și să o trimită la coordonator;

– să predea la coordonator un CD care să conțină: lucrarea de disertație finală în format PDF + Declarația de autenticitate semnată în format PDF;

– să trimită on-line la secretariat pe adresa de e-mail doinapente@yahoo.com  copie după cartea de identitate, copie după certificat de naștere și copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul) 

  1. Coordonatorul vizează cererea de înscriere, completează referatul și tema lucrării și le predă la secretariat – Masterat, împreună cu CD-ul de la absolvent, unde va semna foaia de lichidare a absolventului.
  2. Studentul masterand încarcă în format PDF lucrarea de disertație pe platforma e-learning (Centrul de învățare UO) la disciplina Examen de disertație la Managementul serviciilor de sănătate / Examen de disertație la Managementul afecțiunilor aparatului locomotor, cu obligativitatea introducerii ”Declarației de autenticitate” , pe ultima pagina a lucrării.
  3. La secretariat se înregistrează cererea și se aprobă de către domnul Decan.

 NU se iau în considerare lucrările de disertație introduse în platformă și nici nu pot participa la examenul de disertație studenții masteranzi pentru care nu au fost depuse toate documentele la secretariat.

Perioada de depunere: 22.06.2020 – 03.07.2020

 

Alte informatii privind Examenul de disertatie

 

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat – valabil începând cu anul universitar 2018/2019

Download fisier PDF

Formulare necesare înscrierii la examenul de DISERTAȚIE

Anunt pentru studenții de la MASTERAT – Prezentarea lucrării de disertație

1) MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR
va avea loc în data de 15 iulie 2015, orele 9:00 la Facultatea de Medicină și Farmacie

2) MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
va avea loc în data de 17 iulie 2015, orele 12:00 la Facultatea de Medicină și Farmacie

Anunt Important sustinere Examen disertatie – iulie 2014

ANUNT pentru studenții de la MASTERAT

PREZENTAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE va avea loc în data de 17 iulie 2014, orele 9:00 la Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Mai multe detalii gasiti aici