Home » Posts tagged 'examen licenta'

Tag Archives: examen licenta

Anunt – In atentia absolventilor cursuri de licenta

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2017  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

06 septembrie 2017

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este:

11.09.2017 – 13.09.2017

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), dacă nu există;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Anunt – Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2017

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  MARȚI, 21.02.2017

21 februarie 2017 – Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară

Sala  M2

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

A N U N Ţ – Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2016

 

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 12.09.2016

12 septembrie 2016 – Dimineaţa  – orele 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 2

– Farmacie – sala M 3

– Asistență Medicală Generală – sala M 5

– Balneofizio-kinetoterapie și Recuperare – sala M 4

– Radiologie şi Imagistică – sala M 5

– Tehnică Dentară – sala M 4

 

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

Proba I Farmacie – proba practică și Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se vor  susţine  după un program care va fi comunicat în timpul probei I

Examene finalizare studii – septembrie 2016

A N U N Ţ  ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2016  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

07 septembrie 2016

 

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este:

12.09.2016 – 14.09.2016

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

 

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), dacă nu există;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

 

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Click aici pentru mai multe detalii

Formulare necesare înscrierii la examenul de LICENȚĂ

Anunt Examen Licenta – Septembrie 2015

ANUNT ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CURSURI de LICENŢĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă pentru sesiunea septembrie 2015 (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti) este:

03 septembrie 2015

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va avea loc în data de: 07.09.2015 şi va cuprinde:
a) testul grilă (pentru programele de studii: Medicină, Medicină – limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare);
b) proba practică (pentru programul de studiu Farmacie);
c) proba scrisă cuprinzând două subiecte pentru programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă va avea loc în data de: 08.09.2015 şi 09.09.2015

NOTĂ:

– Inscrierea şi depunerea lucrărilor de licenţă se face la secretariatul facultăţii.
– Ora şi sala unde se vor desfăşura probele de licenţă vor fi afişate din timp la afişierul facultăţii şi pe site-ul acesteia la adresa http://fmforadea.ro/examen-licenta

Anunt Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2015

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  JOI, 26.02.2015
26 februarie 2015 – Dimineaţa  – orele 8:00 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală,
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară

Sala  M2

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 8:00 urmând ca examenul să înceapă la ora 9:00

Anunt – Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2014

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate : JOI, 11.09.2014

11 septembrie 2014 – Dimineaţa – orele 800 (prezenţa în sală)

 • Medicină (sala AULA), Farmacie (sala M1), Asistenţă Medicală Generală (sala M5), Radiologie şi Imagistică (sala M5), Tehnică Dentară (sala M5)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

11 septembrie 2014 – După-masă – orele 1400 (prezenţa în sală)

 • Medicină limba engleză (sala M1), Medicină Dentară (sala AULA), Balneofiziokinetoterapie și Recuperare (sala M2)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 1400 urmând ca examenul să înceapă la ora 1500

 

Proba I Farmacie, proba practică și Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se vor susține VINERI 12.09.2014 de la ora 800 după un program care va fi comunicat în timpul probei I

Examen Licență – Februarie 2014

Perioada de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă:  27.01.2014 – 07.02.2014,  la secretariatul facultăţii (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti).

Examenul de licenţă, sesiunea februarie 2014, se organizează în perioada 21.02.2014 – 22.02.2014, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul universităţii:

 • Proba 1 – Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, scris – 21.02.2014, ora 11, Aula Facultatii de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au promovat această probă în sesiunea anterioară); Programul de studii FARMACIE  va susține și proba practică;
 • Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au susţinut această probă în sesiunea anterioară) – 22.02.2014, după un program care va fi comunicat ulterior.

Absolvenţii care se înscriu la examen pentru a doua oară vor prezenta la înscriere chitanţa de achitare a taxei de licenţă.

Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea de licenţă septembrie 2013.

Anunț examen de licență – Septembrie 2013

A N U N Ţ

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CURSURI de LICENŢĂ

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va avea loc în data de: 04.09.2013 şi va cuprinde:

a) testul grilă (pentru programele de studii: Medicină, Medicină – limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare);

b) proba practică (pentru programul de studiu Farmacie);

c) proba scrisă cuprinzând două subiecte pentru programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă va avea loc în data de: 05.09.2013 şi 06.09.2013

NOTĂ: – Inscrierea şi depunerea lucrărilor de licenţă se face la secretariatul facultăţii.

 • Ora şi sala unde se vor desfăşura probele de licenţă vor fi afişate din timp la afişierul facultăţii şi pe site-ul acesteia la adresa: www.fmforadea.ro