Home » Posts tagged 'featured'

Tag Archives: featured

Recent Posts

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență


Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations

acronym IPHEALTH
ROHU 449

Download afis PDF

Partener PP8 – Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

În cadrul proiectului se va înființa

Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate

Click pentru detalii (PDF)

Centrul se înființează cu scopul de a oferi oportunităţi de antrenament și pregătire permanentă pentru toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor din domeniul sănătate.

Reabilitarea si modernizarea clădirii care aparține Facultatii de Medicina si Farmacie (Oradea, str. N.Jiga nr 29)

parter (248,42mp)+mansarda (248,51 mp) = 496,93 mp

Echipamente Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate

În luna decembrie 2020 s-a achiziționat simulatorul pentru Modulul de endoscopie

Modalităţile de examinare în sesiunea de examene ianuarie – februarie 2021

In atenția cadrelor didactice și a studenților

Referitor la Modalitatea de Examinare în sesiunea ianuarie-februarie 2021, va comunicam următoarele :

1.In tabele atașate veți regăsi opțiunile cadrelor didactice titulari de disciplină privind modalitatea de examinare (online/onsite)

2.Cadrele didactice care nu se regăsesc în tabelele atașate se consideră că au optat pentru examinarea online.

3.Titularul de disciplină este direct răspunzător de asigurarea  și respectarea condițiilor epidemiologice în vigoare valabile în timpul sesiunii: rezervarea din timp a sălii de examen pentru a evita suprapunerile, asigurarea distanței de minim 2 metri în toate direcțiile pentru studenții prezenți  la examen, asigurarea supraveghetorilor, informarea studenților în legătură cu toate aspectele legate de examen până în data de 23.12.2020.

4.Examenul va fi susținut în aceleași condiții pentru toți studenții în cadrul unei discipline (nu este permis ca o parte din studenți să susțină examenul online și o parte onsite – conform regulamentului ECTS).

 

Conducerea FMF

În atenţia Medicilor Rezidenţi – Detașarea din Centrul Universitar Oradea se va face doar online

ACTE NECESARE :

  1. Aprobare de la coordonatorul din Centrul unde se detașează rezidentul (primire)
  2. Aprobare de la coordonatorul din Centrul de unde pleacă rezidentul (plecare)
  3. Formularul tip (de pe site-ul facultății) către FMF Oradea

Documentele se vor trimite exclusiv în format scanat pdf la adresa de e-amil: ldrugas@uoradea.ro

 Documentele trimise în alt format decât cel menționat, nu vor fi acceptate

 

Conducerea FMF

Programare repartiție rezidenți

Download

Anunț proiect PRACTINDERMED

Download PDF

Anunt voluntariat studenţi pentru sprijinirea unităților sanitare și a serviciilor de urgență prespitalicească

Având în vedere adresa Secretarului de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență dr. Raed ARAFAT privind proiectul ce urmărește implicarea studenților de la programele de studii MEDICINĂ din anii 4, 5 și 6 și a studenților din anii 3 și 4 ai programului de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, de voluntariat pentru sprijinirea unităților sanitare și a serviciilor de urgență prespitalicească, în contextul declarării stării de alertă pe teritoriul României și al declarării pandemiei la nivel internațional, conducerea Facultății de Medicină și Farmacie, roagă studenții care doresc să se ofere voluntari pentru acest proiect să contacteze șefii de an sau președintele ASMO – domnul SASU NICOLAE pentru înscriere, până la data de 20.11.2020 orele 11.00

 

Conducerea FMF

Anunț important în atenția cadrelor didactice și studenților Facultății de Medicină și Farmacie

Având în vedere apariția a 2 cazuri de infectare cu noul coronavirus SAR-CoV-2 în rândul personalului didactic auxiliar din cadrul secretariatului Facultății de Medicină și Farmacie, precum și accesul și interacțiunea studenților cu personalul acestui departament  se suspendă pentru o perioadă de 28 zile activitatea didactică care presupune prezența fizică studenților și desfășurarea activităților conform ”Scenariului 3: Participarea tuturor studenților la activități didactice doar online”

Din data de 20 octombrie 2020 studenții nu vor mai avea acces fizic în facultate până în data de  17 noiembrie 2020

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare

Conducerea FMF

ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 30 octombrie 2020 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresele de email

maria.domuta@yahoo.com

fritea_luminita@yahoo.com

până la data de 28 octombrie 2020 ora 1600

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele se trimit pe adresele de email:

maria.domuta@yahoo.com; fritea_luminita@yahoo.com

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • – CV format Europass cu poză tip pasaport;
  • – Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
  • – specializarea de studiu a studentului
  • – cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
  • – tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);
  • – Copie Carte de Identitate;
  • – Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti

în functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenti (incoming, outgoing)

– selectii

– acorduri

A N U N Ț – Programare acces studenți la secretariatul facultății  

Ca urmare a evoluției nefavorabile a situației pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a creșterii semnificative a numărului de cazuri din ultima perioadă, conducerea Facultății de Medicină și Farmacie a decis ca accesul studenților la secretariatul facultății să se facă strict pe bază de programare.

Programarea se face prin trimiterea unui e-mail la secretara responsabilă de programul de studii și anul în care este înmatriculat studentul, urmând ca studentul să primească răspuns cu data și ora la care se va prezenta la secretariat.

De luni, 19.10.2020 accesul în secretariat va fi permis doar în baza programării prealabile.

Considerăm că riscurile atât pentru studenți cât și pentru personalul din secretariat, provin din interacțiunile personale, motiv pentru care recomandăm insistent studenților respectarea  acestei decizii.

Adresele de e-mail la care se face programarea sunt disponibile pe site-ul facultății aici: http://fmforadea.ro/contact

Dacă evoluția situației la nivel național și local va fi în continuare nefavorabilă, vom comunica în timp util eventualele schimbări.

Conducerea F.M.F.

 

 

 

Orar 2020/2021 – Semestrul I

Orar Educatie Fizica – Semestrul I

 

Studii universitare de licenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii universitare de masterat