Home » Posts tagged 'featured' (Page 3)

Tag Archives: featured

Recent Posts

Oportunitate pentru studenți – Elie Wiesel

American Councils for International Education anunță organizarea celei de-a patra ediții a Elie Wiesel Study Tour

Ambasada Statelor Unite în România, alături de American Councils for International Education și cu sprijinul Ambasadei Statului Israel în România, al Institutului Național Elie Wiesel pentru Studiul Holocaustului și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei invită studenții, masteranzii și doctoranzii cu cetățenie română, cu vârsta între 18 și 26 de ani să participe în programul Elie Wiesel Study Tour.

Programul tematic Elie Wiesel Study Tour, aflat la cea de-a patra ediție, este finanțat de către Ambasada Statelor Unite în Romania și își propune să ofere studenților interesați de tematica drepturilor omului și de istoria Holocaustului, ocazia de a înțelege mai multe despre aceste subiecte și de a aprofunda cunoștințele deținute. Programul oferă 20 de burse complete ce acoperă costurile participării în program. Anul acesta, programul va avea două faze: în prima fază participanții vor avea șansa să participe la un curs online de trei săptămâni (17 August – 04 Septembrie), iar în a doua fază participanții vor lua parte la o excursie de studiu prin România, Polonia, Slovacia și Ungaria (27 Ianuarie 2021 – 05 Februarie 2021). 

În prima ediție a programului, din vara anului 2017, participanții au vizitat Memorialul Durerii de la Sighet, Casa Memorială Elie Wiesel, Complexul Muzeal Auschwitz I și Birkenau, Cartierul Evreiesc Kazimierz din Cracovia și Fabrica lui Schindler. În cadrul ediției 2018, programul a fost extins, incluzând și Cartierul Evreiesc din Bardejov, Slovacia, Cartierul Evreiesc din Budapesta și Memorialul ”Pantofi de-a lungul promenadei Dunării”. Pe toată durata vizitei de studiu, participanții vor fi însoțiți de un profesor de specialitate ce le va oferi toate informațiile cu privire la locurile vizitate, care va crea cu aceștia dezbateri tematice și îi va provoca să gândească critic. Participanții o să trebuiască să fie prezenți la lecțiile online, precum și să ia parte la toate activitățile din timpul fazei online sau Study Tour-ului fizic, aceastea fiind obligatorii. După finalizarea programului, fiecare dintre cei 20 de participanți trebuie să organizeze o activitate de diseminare în facultatea sau comunitatea din care provine. În 2020, participanților din România li se vor alătura și participanți din Republica Moldova și Ungaria.

Criterii de eligibilitate:

Programul este deschis studenților, masteranzilor și doctoranzilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au cetățenie română;
 • au minim 18 ani și maxim 26 de ani împliniți în momentul începerii programului (17 August 2020);
 • sunt actualmente studenți, masteranzi sau doctoranzi în mediul rural sau urban, în țară sau în străinătate, la orice profil de studiu;
 • au cel puțin cunoștințe medii de limba engleză;
 • demonstrează interes față de tematica programului;
 • sunt dispuși să organizeze minim o activitate de diseminare la final (articol, interviu, conferință locală etc);

 

Organizatorii vor selecta un număr de 20 de participanți, în urma evaluării aplicației. Tinerii interesați se pot înscrie online până pe 13 Iulie 2020 https://americancouncils.ro/programe/elie-wiesel-study-tour/apply-here/

 

Informații complete despre program sunt disponibile pe site-ul  www.americancouncils.ro .

 

Persoană de contact:

Ana Vlădescu, Program Director

Telefon: 0741740301

E-mail: ewstudytour@americancouncils.eu or avladescu@americancouncils.org

 

Anunt Examen de diseratie – Sesiunea iulie 2020 – Inscrierea candidatilor se va face on-line

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE VA FACE ON-LINE

 PARTICIPAREA  LA EXAMENUL  DE DISERTAȚIE  VA  AVEA  LOC  LA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE  ÎN  SALA  M2:

1) MANAGEMENTUL  AFECȚIUNILOR  APARATULUI  LOCOMOTOR în data de 8 iulie 2020

2) MANAGEMENTUL  SERVICIILOR  DE  SĂNĂTATE în data de 9 iulie 2020

Programarea pe ore a absolvenților va fi afișată pe site-ul facultății înainte cu o zi de prezentare

 1. Studentul masterand trebuie:

– să completeze cererea de înscriere (in format electronic -word- , sau listată și completată), să o semneze și să o trimită la coordonator;

– să predea la coordonator un CD care să conțină: lucrarea de disertație finală în format PDF + Declarația de autenticitate semnată în format PDF;

– să trimită on-line la secretariat pe adresa de e-mail doinapente@yahoo.com  copie după cartea de identitate, copie după certificat de naștere și copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul) 

 1. Coordonatorul vizează cererea de înscriere, completează referatul și tema lucrării și le predă la secretariat – Masterat, împreună cu CD-ul de la absolvent, unde va semna foaia de lichidare a absolventului.
 2. Studentul masterand încarcă în format PDF lucrarea de disertație pe platforma e-learning (Centrul de învățare UO) la disciplina Examen de disertație la Managementul serviciilor de sănătate / Examen de disertație la Managementul afecțiunilor aparatului locomotor, cu obligativitatea introducerii ”Declarației de autenticitate” , pe ultima pagina a lucrării.
 3. La secretariat se înregistrează cererea și se aprobă de către domnul Decan.

 NU se iau în considerare lucrările de disertație introduse în platformă și nici nu pot participa la examenul de disertație studenții masteranzi pentru care nu au fost depuse toate documentele la secretariat.

Perioada de depunere: 22.06.2020 – 03.07.2020

 

Alte informatii privind Examenul de disertatie

 

 

Anunt – Selecția în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic – Pentru anul universitar 2019/2020

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2019/2020 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 30.06.2020 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 30.06.2020 ora 1000

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

 

IV. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Programarea examenelor, semestrul al II-lea, an universitar 2019/2020 – sesiunea on-line 09 iunie 2020 – 27 iunie 2020

Download PDF

Desfășurarea on-line a examenelor pentru anul universitar 2019/2020

Download the announcement below in English – Conducting the online exams for the academic year 2019/2020

 

Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE

Nr.  3042/FMF/05.06.2020

 

Desfășurarea on-line a examenelor pentru  anul  universitar 2019/2020

 

Având în vedere,

 

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206 din 06.05.2020,

Procedura de examinare și notare a studenților pe parcursul programelor de studii de licență și master valabili pentru anul universitar 2019 – 2020, HS 05/18.05.2020 Anexa 2

Hotărârea Consiliului Faultății de Medicină și Farmacie, CF 07.05.2020,

 

Art 1. Modul de desfășurare on-line a examenelor pe durata anului universitar 2019 – 2020 este la latitudinea titularului de disciplină, în funcție de specificul fiecărei discipline, putându-se opta

pentru următoarele variante de examinare:

– scris (on-line), cu subiecte individuale pentru fiecare student sau grup de studenți. Se

recomandă utilizarea platformelor electronice ale universității (Moodle sau MS Teams);

– test grilă (on-line), controlat și temporizat. Se recomandă utrlizarea platformelor electronice

ale universității (Moodle sau MS Teams);

– oral, prin videoconferință, cadrele didactice și studenfii vor folosi platforme on-line de

conferință audio-video (MS Teams, Zoom, Google Meet, WebEx), urmând ca detaliile să fie stabilite de titularul de disciplină;

– alte tipuri de evaluare academice prin care pot fi finalizate activitățile didactice.

 

Art 2. Fiecare titular disciplină trebuie să afişeze pe platforma utilizată tematica de examen și bibliografia de referinţă. Examinarea tuturor studenţilor la o disciplină trebuie să fie uniformă, atât din punctul de vedere al modalităţii de desfăşurare, cât și al numărului și dificultăţii subiectelor chestionate. Responsabilitatea de a asigura uniformitatea examinării și notării revine fiecărui titular de disciplină.

Studentul are dreptul de a se prezenta la examenul de la o disciplină cel mult de două ori pe parcursul unui an universitar: sesiunea ordinară și sesiunile de restanțe.

 

Art. 3. Examenele online se desfăşoară conform unei planificări care precizează data examenului, ora exactă de intrare a studenților pe platformă, respectiv ora exactă de afișarea testelor grilă, după caz.

Aceste informații, precum și modalitatea tehnică de susținere a examenului sunt comunicate tuturor studenților, cu cel puțin o săptămână înainte de susținerea examenului, de către titularul de disciplină.

În cazuri excepționale (lipsă conexiune internet, lipsă echipament de conectare, lipsă cameră video, etc), titularul de curs, în urma consultării studenților afectați, poate propune o modalitate altemativă de evaluare în aceeași sesiune.

În cazul în care reluarea examenului are loc în aceeași zi cu data stabilită în calendarul examenelor afișat pe site-ul facultății, titularul de disciplină stabilește ora de începere a examenului.

În cazul în care reluarea examenului are loc într-o altă zi din cadrul sesiunii, titularul de disciplină de comun acord cu studenții vor depune o cerere adresată conducerii facultății, în care sunt detaliate dificultățile întâmpinate, numele ți prenumele studenților afectați, data și ora exactă de reluare a examenului. Cererea se depune  on-line și se trimite pe adresa de email a secretarei responsabilă de programul de studiu. Cererea va fi analizată la nivelul conducerii facultății, examenul putându-se relua după obținerea aprobării.

 

Art. 4. După stabilirea notelor, acestea sunt trecute în catalogul de examen, care se semnează, de către cadrul didactic titular de disciplină. Fiecare student este informat on-line despre nota primită.

 

Obligațiile studenților

 1. Studenții sunt responsabili de asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru susținerea examenului (conexiune la internet, cameră, microfon, etc.)
 2. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen (de a intra pe platformă) în data și la ora stabilită conform programării, cu grupa/seria din care fac parte.
 3. Studenţii se prezintă la examenul oral cu carnetul de student şi carte de identitate (sau paşaport). La intrarea pe platformă, studenţii plasează în dreptul camerei video a computerului/tabletei/telefonului actul de identitate/carnetul de student cu poza, pentru a putea fi identificați.
 4. Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă şi se pedepseşte cu exmatricularea atât a studentului care a fost substituit cât şi a studentului care a substituit.

 

Obligațiile cadrelor didactice

 1. Titularul de disciplină are obligația de a pune la dispoziția studenților toate materialele necesare pregătirii lor, afişarea pe platforma utilizată tematica de examen și bibliografia de referinţă, precum și modalitatea tehnică de susținere a examenului, cu cel puțin o săptămână înainte de susținerea examenului.
 2. Titularul de disciplină și cadrele didactice examinatoare sunt responsabile de asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru desfășurarea examenului (conexiune la internet, cameră, microfon, etc.)
 3. Titularul de disciplină și cadrele didactice examinatoare au obligația de a asigura condiții egale de examen pentru toți studenții.

 

Decan,

Prof.univ.dr. MAGHIAR Marius Adrian

 

Dispozitie Interna 7063 / 21.05.2020 – masuri desfasurare activitati

Download PDF

Universitatea din Oradea – Dispozitia interna nr. 6717 din 14.05.2020

Download PDF

Mesaj adresat studenţilor din partea dlui Decan Prof.univ.dr. Maghiar Marius Adrian

Dragi studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie,

 

Din luna martie 2020 ne desfășurăm activitatea didactică online. Am reușit, astfel, să asigurăm continuitatea formării voastre în condițiile suspendării activităților față în față. Conform ultimelor decizii ale Ministerului Educației și Cercetării, activitatea didactică față în față va putea fi reluată doar în luna septembrie a anului 2020.

În această situație veți susține examenele, de asemenea, online.

Procedura de examen și planificarea examenelor din semestrul II al anului universitar 2019/2020 și de restanță vor fi comunicate prin postarea pe site-ul facultății și prin alte mijloace electronice de comunicare (e-mail șefilor de an, cu care vă rugăm să țineți legătura, precum și cu îndrumătorii/decanii de an ). 

Structura anului universitar 2019/2020 nu se modifică.

Studenții facultății care în acest an universitar trebuie să treacă pragul pentru a promova în următorul an universitar (indiferent de programul de studii), pot trece în următorul an universitar cu un număr de 15 credite restanță pe toți anii de studii. Această derogare de la Regulamentul ECTS se aplică doar pentru anul universitar 2019/2020, după ce se va obține aprobarea Senatului Universitar.

Vă rugăm să fiţi încrezători că facultatea depune toate eforturile pentru ca parcursul vostru profesional să nu fie afectat de noua situaţie.

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Maghiar Marius Adrian

 

Anunt – privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Dorim să vă informăm pe această cale că examenul de licență și examenul de disertație se va desfășura după calendarul deja afișat:

DISERTAȚIE – sesiunea iulie 2020

 1. Programul de studii Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor va susține examenul de disertație în data de 08 iulie 2020 la Spitalul Clinic de Recuperare Băile Felix
 2. Programul de studii Managementul Serviciilor de Sănătate va susține examenul de disertație în data de 09 iulie 2020 la sediul facultății, Oradea, str. P-ța 1 decembrie, nr.10

Lucrările de DISERTAȚIE și documentele necesare înscrierii la examen se vor depune numai online (format pdf) la secretara responsabilă de program, doamna Pente Doina Monica, adresa: doinapente@yahoo.com până la data de 06.07.2020

LICENȚĂ – sesiunea septembrie 2020

 1. Programele de studii; Medicină, Medicină limba engleză, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balenofiziokinetoterapie și Recuperare, Nutriție și Dietetică, Radiologie și Imagistică vor susține examenul de licență în perioada 7 septembrie – 8 septembrie 2020
 2. Programele de studii: Medicină Dentară și Tehnică Dentară vor susține examenul de licență în perioada 7 septembrie – 10 septembrie 2020

Lucrările de LICENȚĂ și documentele necesare înscrierii la examen se vor depune numai online (format pdf) pe adresa de e-mail a secretarei responsabile de programul de studii.

Examenul de licență se va susține în forma clasică, atât proba 1 cât și probele practice (unde este cazul) și susținerea lucrării de licență, după un program afișat ulterior cu respectarea normelor impuse de protecție conform Hotărârilor Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

Termenul de depunere online a lucrărilor de licență și documentelor necesare înscrierii este data de 2 septembrie 2020.

Vă rugăm să țineți legătura (online) cu șefii de an precum și cu îndrumătorii/decanii de an.

 

Decan,

Prof.univ.dr. Maghiar Marius Adrian

 

Modalitatea de plată a taxelor de refacere de disciplină aferente anului universitar 2019/2020

Adresa taxe refacere de disciplina

Dispozitie incasare taxe refacere de disciplina

Cerere refacere disciplina