Home » Posts tagged 'info studenti'

Tag Archives: info studenti

Beneficiarii de burse, sem.I, an universitar 2016/2017

Download

Campania InfoDiabet – Organizat de către studenții farmaciști voluntari din cadrul Asociatiei Studentilor Farmacisti Oradea

“În zilele noastre, diabetul a ajuns să fie una din cele mai răspândite boli endocrine din România, un număr tot mai mare de persoane suferind de această afecţiune. Campania InfoDiabet a avut drept scop informarea și educarea populației cu privire la această patologie.

Prin urmare, în data de 15 noiembrie, voluntarii noștri au măsurat indicele glicemic, au aplicat chestionare si au oferit informații utile pacienților, în incinta a 13 farmacii din oraș. De asemenea, în data de 16 noiembrie am realizat împreună un flash-mob, simbol al susținerii noastre pentru lupta împotriva acestei boli.

Dorim să mulțumim tuturor celor implicați în această campanie, în special cadrelor didactice care și-au oferit sprijinul necondiționat în realizarea acesteia.

Mulțumim colaboratorilor noștri: Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, Colegiul Farmaciștilor Bihor și Direcția Județeană de Sănătate Publică Bihor și tuturor specialiștilor care ne-au îndrumat pe perioada desfășurării acestei campanii.”

ASFO

foto-info-diabet-16-noi

Listele cu beneficiarii de reducere OTL 2016/2017 semestrul I

Conform H.C.L. nr.340/2016, Anexa 3 s-a aprobat decontarea din bugetul local a facilităților acordate la transportul public local pentru următoarele categorii de persoane:

”c) Subvenționarea de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii pe tot parcursul anului universitar”

Studenții care se încadrează în această categorie, beneficiază direct de subvenție 100% din bugetul local și nu vor mai depune cerere de reducere 50% la facultate.

Pentru eliberarea abonamentelor subvenționate 100% din bugetul local trebuie să se prezinte la sediul OTL (str. Atelierelor, nr.12 – Oradea) cu următoarele documente justificative:

– Copie după carnetul de student vizat la zi și carnetul în original;

– Copie după certificatul de naștere;

– Copie după certificatul de deces al părintelui;

– Adeverință de la centrul de plasament;

– Copie a cărții de identitate a părintelui care trăiește;

– Alte documente justificative

Download

Anunt pentru studentii anului I – Bursele Telekom

A N U N Ț Pentru studenții anului I mai sunt 10 zile de înscriere la Bursele Telekom*, proiectrealizat de Telekom Romania.*

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE*

Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinescurmătoarele condiții:

– persoane fizice de cetățenie română;

– vârsta maximă de 30 de ani;

– au absolvit examenul de bacalaureat într-o instituţie de învăţământpentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă ţară;

– *sunt admisi într-o instituţie de învăţământ superior de statacreditat din România, la categoriile “fără plată” sau „cu plată”, lazi, indiferent de profil, în anul I licenţă, nu master sau doctorat;

*- transmit aplicatia de înscriere completata integral şi corect, pânăla data de 10 noiembrie 2016, ora 18:00 inclusiv (data de trimitere înwebsite-ul http://www.burseletelekom.ro/);

– nu au venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contractde colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse sau a veniturilordin stagiaturi;- nu au beneficiat de Bursele Telekom în alţi ani.

Bursele vor fi acordate pe *perioada anului universitar 2016-2017 (9luni), **iar cuantumul unei burse este de 1.250 lei.

****CONDIŢII DESFĂŞURARE CONCURS:*

* Perioada de înscrieri:*10 octombrie, ora 00:00**- **10 noiembrie    2016*, *ora 18:00.*

* Aplicaţia de înscriere se va încărca direct pe site-ul http://www.burseletelekom.ro/ , în secţiunea    Aplicaţii.

* Aplicaţia de înscriere la Concurs trebuie să aibă corect completate    toate câmpurile afişate şi următoarele documente trebuie să fie    încărcate în aplicaţie:

*Curriculum Vitae **– maxim 2 pagini în format A4 – încărcat în        site în format pdf sau Word maximum 500 kb.*

*Adeverinţă de student **în care să fie precizată facultatea,        anul de studiu în care studentul este admis şi notele de        admitere în facultate – copie scanată a originalului, încărcată        pe site în format jpg, tiff sau pdf, avand dimensiune de maximum 500 kb.*

* Documentele mai sus menţionate trebuie încărcate în aplicaţia de    înscriere în limba română.

 

 

 

Invitaţie Zilele Carierei 8-9 Noiembrie pentru studenţi şi absolvenţi, Ediţia 2016

Universitatea noastră prin Asociația Alumni Universitatea din Oradea și Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera al Universităţii din Oradea in parteneriat cu Asociațiile studenților: ASIO, ASEO, USO, ASPO, organizează Zilele Carierei pentru studenţi şi absolvenţi care se vor desfăşura în zilele 8 și 9 Noiembrie 2016, între orele 10.00-17.00 la Biblioteca Universității din Oradea şi se adresează tuturor studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Oradea. (La târg vor participa companii precum: Plexus, Celestica, Emerson, ISROM, CONNECT GROUP, Eberspächer Group, FAIST Mekatronic, Raiffeisen Bank, Qubiz, Xerox, AJOFM Bihor).

În data de:

– 8 Noiembrie 6 firme vor susține ateliere tematice pentru studenți și absolvenți pe teme de carieră

– 9 Noiembrie se va desfășura Târgul locurilor de muncă și în același timp un târg de voluntari pentru asociațiile studenților

poster-a3-300dpi

Anunt subventie cazare – termen limita depunere dosar 11.11.2016

A N U N Ţ SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE  SPRIJIN PENTRU CAZARE 2016/2017

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.
Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
– Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
– Să aibă vârsta de până la 29 ani;
– Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.
Criteriul principal de acordare fiind media ultimului an de studiu/media de admitere.
Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

CONŢINUTUL DOSARULUI:
– copie Carte de Identitate;
– adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
– adeverinţă de venit propriu;
– adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
– copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

Dosarul se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu serviciile studenţeşti şi vizibilitate până la data de: 11.11.2016.

Lista indrumatorilor pentru anul universitar 2016/2017

Download

Anunt – Restantieri Educatie Fizica

Studenții restanțieri la disciplina ”Educație fizică” să se prezinte până în data de 15.11.2016 la cadrul didactic coordonator al programului de studii în funcție de anul/semestrul în care este înregistrată restanța.

Pentru promovarea disciplinei ”Educație fizică” studenții restanțieri trebuie să se prezinte la refacere de disciplină.

ANUNT – Cazare in camine – locuri suplimentare

După finalizarea procedurii de cazare în Căminele Universității din Oradea mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016/2017, în căminele C1, C2 și C3.

Studenții care doresc să se cazeze în Căminele Universității pot să mai depună cereri de cazare (după modelul inițial afișat pe site) la secretariatul facultății până la data de 13.10.2016 ora 1100

Scutirea, Reducerea si Esalonarea taxelor de scolarizare 2016/2017

Download