Home » Posts tagged 'info studenti'

Tag Archives: info studenti

Anunt ERASMUS+

A N U N Ț

Referitor la selecția studenților și a cadrelor didactice, didactic auxiliare și nedidactice care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

 

Selecția pentru studenți va avea loc  în data de 27 martie 2018 ora 830

Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

 

Dosarele pentru selecție studenți se pot depune până la data de: 26 martie 2018 ora 1100

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

– CV format Europass cu poză tip pașaport;

– Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);

– Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

– Copie Carte de Identitate;

– Atestat competență lingvistică (*)

 

(*) Este necesar în momentul plecării

 

Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor fi organizate după primirea Contractului Financiar de la Agenția Națională, perioada urmând a fi comunicată după această dată.

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru personal (predare, formare)

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri

Conferinta de informare privind proiectul PARTENER START-UP – Aula Magna, 15 martie 2018, orele 10


Download ca PDF

Cărțile cu teste grilă admiterea 2018

Cărțile cu teste grilă admiterea 2018

pentru toate programele de studii

(inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară)

le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la

Facultatea de Medicină și Farmacie

P-ța 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat

Luni – Vineri între orele 900 – 1500

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Facultății de Medicină și Farmacie

Model – Cerere acordare bursă internship universitar

Model – Cerere acordare bursă internship universitar

Burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2017/2018

Studenții care solicită burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2017/2018 sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ.

Dosarele se vor depune până la data de 09 martie 2018, la secretariat.

Studenții care au obținut bursă de performanță în semestrul I, an universitar 2017/2018 vor primi acest tip de bursă până în luna septembrie, inclusiv, fără să mai depună alt dosar și fără să mai primească în sem.II un alt tip de bursă.

Studenții care solicită bursă de performanță în sem.II, trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru activități desfășurate în semestrul I.

Model – Anexa 3

 

REGULAMENTUL de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții UO aprobat prin HS nr.32/19.02.2018 – Anexa 9

REGULAMNENTUL 2017-2018 HS nr.32 din 19.02.2018 Anexa 9.pdf

Taxe de școlarizare și alte taxe an universitar 2018/2019

Taxe 2018-2019 -HS nr. 32 din 19.02.2018 Anexa 5

Orar semestrul al II-lea, 2017/2018

ATENTIE acest orar este provizoriu si va suferi modificari. Va rugam urmariti aceasta pagina si mai ales pagina de Facebook a FMF pentru a fi la curent cu noutatile.

 

Orar sali

sala Aula Magna

sala Aula

spital Municipal

sala Spital recuperare

sala Spital pelican

sala Spital obstretica si ginecologie

sala Spital neurologie si psihiatrie

sala Raport psihiatrie

sala M1

sala M2

sala M3

Orar Provizoriu M4 si M5

sala M6

sala Informatica

sali F1 si F2

 

Orar educatie fizica 

 

 
Licenta

AMG – Anul I

AMG – Anul II

AMG – Anul III

AMG -Anul IV

BFK – Anul I

BFK – Anul II

BFK – ANUl III

F – Anul I

F – Anul II

F – Anul III

F – Anul IV

F – Anul V

M – Anul I – Seria I

M – Anul I – Seria II

M anul II

M anul III

M – Anul IV seria I si II

M – Anul V – Seria I si II

M – Anul VI

MD – Anul I

MD – Anul II

MD – Anul III

MD – Anul IV

MD – Anul V

MD – Anul Vi

ND – Anul I

TD – Anul I

TD – Anul II

TD – Anul III

ME – Anul I

ME – Anul II

ME – anul III

ME – Anul IV

ME – ANUL V

ME – Anul VI

RI – Anul I

RI – Anul II

RI – Anul III

 

Studii de masterat

MAAL – Anul I

MAAL – Anull II

MSS – Anul I

MSS – Anul II

Anunt reducere OTL semestrul al II-lea 2017/2018

ANUNȚ  IMPORTANT !

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2017 – 2018) se depun la șeful de grupă.

 Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 09.03.2018.

După data de 09.03.2018 nu se mai primește nici o cerere.

 

Studenții care vor beneficia de reducerea de 50% și care au abonamente a căror valabilitate a început în luna februarie 2018, vor fi decontate parțial, pentru zilele incluse în sem.al II-lea. Dacă valoarea abonamentului este de 70 lei, calculul pentru decontare se va face la 35 de lei, adică la 50% din valoarea acestuia. Abonamentele a căror valabilitate începe în luna martie 2018, vor fi decontate în întregime, la valoarea subvenționată a acestora. Pentru decontare  studenții vor depune la secretariat tichetele (bonul fiscal) până cel târziu la data de 10 aprilie 2018.

 

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani. Studenții în vârstă de până la 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.

Prețul unui abonament lunar cu reducere de 50% pentru studenți, valabil pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L.nr. 327/25.04.2013.

Formular cerere click aici