Home » Posts tagged 'info studenti'

Tag Archives: info studenti

Recent Posts

Programarea examenelor semestrul I , an univ. 2020 – 2021, sesiunea 18.01.2021 – 07.02.2021

Download PDF – Programarea examenelor semestrul I , an univ. 2020 – 2021, sesiunea 18.01.2021 – 07.02.2021

A N U N Ț

Modalitatea de desfășurare a examenelor în sesiunea ianuarie-februarie 2021 este stabilită de titularul de disciplină. Acesta decide  și modalitatea de desfășurare onsite sau online a examenului.

Menționăm faptul că, modalitatea de desfășurare a examenelor a fost publicată pe site-ul F.M.F. încă din data de 18.12.2020.

Conducerea F.M.F.

 

Anunt – Modalitate de desfasurare activitati didactice

Avand in vedere:

  • Reglementările privind măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2;
  • Planul de măsuri pentru implementarea normelor sanitare și de protecție în Universitatea din Oradea în perioada pandemiei de COVID-I9, aprobat prin HS 09/21.09.2020;
  • Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19, din 29.09.2020 (Ordin 5650-1670/2020);

 

  1. În perioada 04.01.2021 – 06.01.2021 activitățile didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, se vor desfășura exclusiv online pentru toate facultățile din cadrul Universității din Oradea.
  2. În perioada 07.01.2021 – 16.01.2021 activitățile didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, se vor desfășura astfel :

a. exclusiv online pentru Facultățile de Drept,  Litere, Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Științe Economice, Științe Socio-Umane, Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”  și DPPD;

b. sistem hibrid (cursuri derulate online, seminare organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică) pentru programele de studii la facultățile care nu sunt menționate la art.2.a, cu respectarea tuturor normelor de protecție.

c. Facultățile de la art.2.b, în cazul în care la anumite programe de studiu nu pot asigura respectarea normelor de protecție, pot decide derularea activităților didactice conform art.2.a (conform deciziei atasate)

 

Rector, prof.univ.dr.ing.habil. Constantin Bungau

Modalităţile de examinare în sesiunea de examene ianuarie – februarie 2021

In atenția cadrelor didactice și a studenților

Referitor la Modalitatea de Examinare în sesiunea ianuarie-februarie 2021, va comunicam următoarele :

1.In tabele atașate veți regăsi opțiunile cadrelor didactice titulari de disciplină privind modalitatea de examinare (online/onsite)

2.Cadrele didactice care nu se regăsesc în tabelele atașate se consideră că au optat pentru examinarea online.

3.Titularul de disciplină este direct răspunzător de asigurarea  și respectarea condițiilor epidemiologice în vigoare valabile în timpul sesiunii: rezervarea din timp a sălii de examen pentru a evita suprapunerile, asigurarea distanței de minim 2 metri în toate direcțiile pentru studenții prezenți  la examen, asigurarea supraveghetorilor, informarea studenților în legătură cu toate aspectele legate de examen până în data de 23.12.2020.

4.Examenul va fi susținut în aceleași condiții pentru toți studenții în cadrul unei discipline (nu este permis ca o parte din studenți să susțină examenul online și o parte onsite – conform regulamentului ECTS).

 

Conducerea FMF

MESSAGE FOR UK STUDENTS WHO HAVE STARTED UNIVERSITY COURSES IN THE EU BEFORE 31 DECEMBER 2020

Download PDF

Lista studenți beneficiari de bursă ajutor social ocazional – sem.I, an universitar 2020/2021

Download PDF

Studenți beneficiari de reducere/scutire taxă de școlarizare an universitar 2020/2021

Având în vedere H.S. nr. 12 din 23.11.2020 vă informăm  că s-a aprobat derogarea de la termenul de depunere a dosarelor de reducere a taxei de școlarizare, cazuri medicale, pentru studenții Universități din Oradea care au fost infestați cu virusul SARS-CoV-2, an universitar 2020/2021 și completarea art.8.2.6.2.1.d din procedura SEAQ PS DE 04 E.04 privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ astfel: ”în cazuri excepționale (de exemplu: modificări ale stării de sănătate a studentului survenite pe parcursul anului universitar, infectarea cu virusul SARS-CoV-2) se pot depune dosare ulterior termenelor prevăzute de prezenta procedură”

Studenții care se încadrează pentru cazuri excepționale, pot să depună cererile la Registratura U.O. împreună cu documentele justificative  la secretariatul Prorectorului MSSSS.

 

Prelungire activităţi didactice exclusiv online

Se prelungeste perioada privind desfășurarea tuturor activităților didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, în sistem exclusiv online, până în data de 23.12.2020 (07.12.2020 – 23.12.2020)conform deciziei atasate.

Anunț proiect PRACTINDERMED

Download PDF

Seninarii online pentru studenții din anul I

Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera din cadrul Universității din Oradea, organizează în data de 26.11.2020,  3 seminarii online destinate studenților din anul I, în cadrul proiectului FDI – StartEDU, finanțat de CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020.

Activitățile cu caracter educativ- aplicativ, vor fi susținute de către specialiști cu o experiență incontestabilă în domeniu.

Seminarele se vor desfășura online prin intermediul platformei Zoom.

Link-ul de înscriere la seminariile online din data de 26 noiembrie 2020:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZitV8HOM3MK4F400Ibk8dpsl9r_7NXMFGqc2vROJslRI_w/viewform

Participanții vor primi câte un hanorac cu însemnele Universității din Oradea.

 

Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera

 

Prelungire activităţi didactice exclusiv online

Se prelungeste perioada privind desfășurarea tuturor activităților didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, în sistem exclusiv online, până în data de 06.12.2020 (23.11.2020 – 06.12.2020)conform deciziei atasate.