Home » Posts tagged 'info stundeti'

Tag Archives: info stundeti

Recent Posts

ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 30 octombrie 2020 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresele de email

maria.domuta@yahoo.com

fritea_luminita@yahoo.com

până la data de 28 octombrie 2020 ora 1600

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele se trimit pe adresele de email:

maria.domuta@yahoo.com; fritea_luminita@yahoo.com

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 • – CV format Europass cu poză tip pasaport;
 • – Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
 • – specializarea de studiu a studentului
 • – cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
 • – tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);
 • – Copie Carte de Identitate;
 • – Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti

în functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenti (incoming, outgoing)

– selectii

– acorduri

Anunt Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2019

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI –  09 septembrie 2019

09 septembrie 2019 – Dimineaţa  – ora 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 5

– Farmacie – sala M 2

– Asistență Medicală Generală – sala M 3

– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – sala M 4

– Radiologie şi Imagistică – sala S 10

– Tehnică Dentară – sala M 4

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

Proba I – proba practică pentru Medicină Dentară, Farmacie și Tehnică Dentară – se va susține în data de 09.09.2019 după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I

Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se va susţine  în data de 10.09.2019 începând cu ora 900  după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I

 

HS Comisii examne de licenta sesiunea septembrie 2019 si februarie 2020 (HS nr.52 din 24.06.2019 – Anexa 9)

Anunt transport SC Interregional SRL

Download PDF

Bursa INTERNSHIP UNIVERSITAR

Calendarul BIU

Dosarul de aplicant

Cerere

Anunt ERASMUS+

A N U N Ț

Referitor la selecția studenților și a cadrelor didactice, didactic auxiliare și nedidactice care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

 

Selecția pentru studenți va avea loc  în data de 27 martie 2018 ora 830

Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

 

Dosarele pentru selecție studenți se pot depune până la data de: 26 martie 2018 ora 1100

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

– CV format Europass cu poză tip pașaport;

– Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);

– Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

– Copie Carte de Identitate;

– Atestat competență lingvistică (*)

 

(*) Este necesar în momentul plecării

 

Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor fi organizate după primirea Contractului Financiar de la Agenția Națională, perioada urmând a fi comunicată după această dată.

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru personal (predare, formare)

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri

Beneficiari tabere și rezerve tabere 2017

Lista beneficiari

Lista rezerve

Anunt – Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2017

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  MARȚI, 21.02.2017

21 februarie 2017 – Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară

Sala  M2

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

Structura anului universitar 2017/2018

Download

Anunt referitor la plata burselor octombrie 2016 – decembrie 2016

Bursele aferente anului universitar 2016/2017 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 vor fi plătite în următoarele intervale:

 • 19.12.2016 – 21.12.2016 luna octombrie 2016
 • 21.12.2016 – 23.12.2016 luna noiembrie 2016
 • 27.12.2016 – 30.12.2016 luna decembrie 2016

Burse ocazionale sem. al II-lea 2015/2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universității din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015- 2016, aprobat în H.S. 63/23.11.2015 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 17.06.2016 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, după caz:
 • – Cerere tip (conform Anexei 2) – Download;
 • – Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1) – Download;
 • – Adeverinţă de student;
 • – Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • – Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;
 • – Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;
 • – Adeverință de venit de la finanțe;
 • – Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;
 • – Adeverință de la centrul de la centrul de plasament;
 • – Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;
 • – Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • – Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Copie sentința de divorț;
 • – Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;
 • – Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • – cerere tip (conform Anexei 3) – Download;
 • – diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • – articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • – diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • – diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • – adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • –  adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Oradea,

08.06.2016