Home » Posts tagged 'info stundeti'

Tag Archives: info stundeti

Recent Posts

Beneficiari tabere și rezerve tabere 2017

Lista beneficiari

Lista rezerve

Anunt – Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2017

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  MARȚI, 21.02.2017

21 februarie 2017 – Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară

Sala  M2

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

Structura anului universitar 2017/2018

Download

Anunt referitor la plata burselor octombrie 2016 – decembrie 2016

Bursele aferente anului universitar 2016/2017 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 vor fi plătite în următoarele intervale:

 • 19.12.2016 – 21.12.2016 luna octombrie 2016
 • 21.12.2016 – 23.12.2016 luna noiembrie 2016
 • 27.12.2016 – 30.12.2016 luna decembrie 2016

Burse ocazionale sem. al II-lea 2015/2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universității din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015- 2016, aprobat în H.S. 63/23.11.2015 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 17.06.2016 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, după caz:
 • – Cerere tip (conform Anexei 2) – Download;
 • – Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1) – Download;
 • – Adeverinţă de student;
 • – Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • – Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;
 • – Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;
 • – Adeverință de venit de la finanțe;
 • – Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;
 • – Adeverință de la centrul de la centrul de plasament;
 • – Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;
 • – Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • – Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Copie sentința de divorț;
 • – Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;
 • – Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • – cerere tip (conform Anexei 3) – Download;
 • – diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • – articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • – diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • – diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • – adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • –  adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Oradea,

08.06.2016

Structura anului universitar 2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017

ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem.II an universitar 2014/2015

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2014– 2015, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă:

25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 19.06.2015 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

Cerere tip (conform Anexei 2);

– Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1)

Adeverinţă de student;

Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;

Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;

Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;

Adeverință de venit de la finanțe;

Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;

Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;

Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;

Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

Copie sentința de divorț;

– Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;

Orice act care justifică situația socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

– cerere tip (conform Anexei 3);

– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;

– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;

– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;

– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;

– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;

– adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

 

Anunt Abonamente OTL

Din luna NOIEMBRIE 2014, studenţii care se regăsesc pe lista de reducere OTL vor putea să-şi facă abonament (gratuit) la chioşcul „Casa de Cultură”.
Studenţii trebuie să aibă asupra lor la ridicarea abonamentului :

 • carnetul de student vizat pentru anul univ. 2014/2015;
 • xerox după cartea de identitate;
 • cartea de identitate în original.

Studenţii de la forma de învăţămînt „ZI” care NU se regăsesc pe lista cu gratuitate a transportului în comun afişată la facultate beneficiază de o reducere de 50 % conform H.C.L. 356 din 30.05.2013 – în baza carnetului de student.

Anunț și Liste cazare anul universitar 2013/2014

Cazarea studenţilor se va realiza în intervalul:

 • 27.09.2013, ora 8.00 – 30.09.2013, ora 12.00 pentru titulari şi
 • pentru rezerve în 30.09.2013 după ora 12.00.

Liste cazare

Regulament – Cadru al Universităţii din Oradea privind cazarea în căminele studenţeşti

 

 

Regulamentul de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare studii HS 31 din 22.07.2013 Anexa 1

Download PDF