Home » Posts tagged 'programul euro200'

Tag Archives: programul euro200

Recent Posts

Programul „EURO 200”

Studenții în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2015.

Dosarele se vor depune la secretariatul facultății până în 21 aprilie 2015

Atașat este afișat calendarul desfășurării acțiunii si formularul tip pentru cererea de acordare.

ACTELE NECESARE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ AL STUDENTULUI PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE ÎN ANUL 2015

  1. Cerere tip;
  2. Actul de identitate al studentului care aplică – copie;
  3. Certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei – copie;
  4. Adeverințe de elev/student ale fraților;
  5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
  6. Declarație pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 150 RON) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului.

NOTĂ: Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învățământ se completează de către Comisia constituită la nivel de universitate prin Decizia nr. 108/16.03.2015 a Rectorului Universității din Oradea.