Home » Posts tagged 'reducere'

Tag Archives: reducere

Recent Posts

Liste reduceri OTL

Din luna NOIEMBRIE 2012, studenţii care se regăsesc pe lista de reducere OTL vor putea să-şi facă abonament (gratuit) la chioşcul „Casa de Cultură”.

Studenţii deţinători de abonamente OTL pe luna OCTOMBRIE, care se regăsesc pe lista facultăţii ca beneficiari ai abonamentelor OTL, vor depune la secretariat, la sfârşitul lunii octombrie abonamentul în original cu numele şi prenumele scrise pe spatele acestuia pentru a  primi jumătate din bani, ulterior.

Studenţii trebuie să aibă asupra lor la ridicarea abonamentului :

  • carnetul de student vizat pentru anul univ. 2012/2013
  • xerox după cartea de identitate
  • cartea de identitate în original.

Studenţii de la forma de învăţămînt „ZI” care NU se regăsesc pe lista cu gratuitate a transportului în comun afişată la facultate beneficiază de o reducere de 50 % conform H.C.L. 281 din 27.03.2008 – în baza carnetului de student.

Aici găsiți listele pentru semestrul I, 2012/2013

Depunerea dosarelor pentru reducerea, scutirea și eșalonarea taxei de școlarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 (conform H.S. nr. 15/17.09.2012, Anexa 13- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ pentru anul universitar 2012-2013 ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 19.10.2012 .

Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Formulare tip