Home » Posts tagged 'stagii de practica'

Tag Archives: stagii de practica

Recent Posts

Oportunitate studenți master – Stagii de practica in cooperarea internationala in biomedicina, ANCS

Stagii de practica in cooperarea internationala in biomedicina

Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiinţifică oferă trei stagii de practică, pe o durată de trei luni, 4 ore/zi, în etica în cercetarea științifică. Programul se adresează studenților la master în domeniile: filosofie, drept, sociologie sau relații internaționale. Se oferă instruire în domeniul legislației privind etica în cercetarea științifică, dar și în activitatea de promovare a normelor de bună conduită în activitatea științifică.

Stagii de practică în cooperare internaţională in domeniul cercetatii biomedicale

ANCS ofera și 3 stagii de practică în cooperarea internaţională în cercetarea biotehnologică pentru studenţii la master în domeniile relaţii internaţionale, farmacie, biologie, biotehnologie, chimie alimentară, medicină umană sau medicină veterinară. Pentru aceste stagii se va oferi instruire în scrierea de proiecte europene, în activitatea de promovare a iniţiativelor internaţionale şi participarea la proiectele europene în derulare.

La sfârșitul stagiului se vor oferi adeverinţe privind practica efectuată.

Pe perioada celor 3 luni stagiarii vor desfăşura activităţi de creare a materialelor promoţionale: CD-uri, broşuri prezentari tematice etc. De asemenea, studenții vor participa la evenimente de promovare organizate de ANCS.

Persoanele interesate sunt rugate să depună până pe data de 20 august 2012, la adresa ioana.ispas@ancs.ro , un CV, o scrisoare de intenţie şi un eseu privind etica în cercetarea științifică în context internațional sau dupa caz un eseu privind sursele de finantare in cercetarea biomedicala internationala.