Home » Posts tagged 'tabere studentesti'

Tag Archives: tabere studentesti

Recent Posts

Tabel nominal cu studenţii (integralişti şi bugetaţi) care au depus cereri pentru programul “Tabere Studenţeşti” in perioada vacanţei de vară 2017 şi cu studenţii cazuri sociale

Download PDF

ANUNȚ – Tabere studențești – vacanța de vară 2017

Studenții care doresc să meargă în ”tabere studențești” pentru perioada vacanței de vară, pot depune la secretariatul facultății o cerere individuală (Anexa 4) în perioada: 10 mai – 22 mai 2017 sau o pot trimite la adresa de e-mail: lsuta@uoradea.ro (în aceeași perioadă).

Termenul limită de depunere al cererilor pentru ocuparea unui loc în cadrul:  Programului ”Tabere Studențești 2017” este: 22 mai 2017, orele 1500.

Normele privind repartizarea locurilor în taberele studențești precum și CEREREA INDIVIDUALĂ (Anexa 4)  se găsesc mai jos:

Beneficiarii de locuri gratuite sunt: Studenții integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare) în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin 2, lit.a). În cazul categoriei, studenți cazuri sociale, criteriul de student-integralist NU SE APLICĂ!

Comisia de analiza a cererilor depuse pentru programul “Tabere studentesti” – vacanta de vara 2016

Download

Tabere studențești – vacanța de vară 2016

Studenții care doresc să meargă în ”tabere studențești” pentru perioada vacanței de vară, pot depune la secretariatul facultății o cerere individuală (Anexa 4) începând cu data de 10 mai 2016. Termenul limită de depunere al cererilor pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului ”Tabere Studențești 2016” este 22 mai 2016, orele 15:00.
Normele privind repartizarea locurilor în taberele studențești

CEREREA INDIVIDUALĂ (Anexa 4)

Lista studentilor care au depus cereri pentru obtinerea unui loc in TABERELE STUDENTESTI – in perioada de vacantei de vara 2015.

Download PDF

Anunt Tabere studentesti de vara 2015

Termenul limită de depunere al cererilor pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului ”Tabere Studențești 2015” este 4 mai 2015, orele 12:00.

Aici gasiti

Repartizarea studentilor in tabere studentesti – vara 2014 – pe serii si perioade

Liste finale Beneficiari si Rezerve Tabere studentesti – vara 2014

Liste finale cu studenţii care beneficiază de locuri în “Tabere Studenţeşti” in perioada vacanţei de vară 2014   18 locuri

Liste finale cu studenţii Rezervă   la locuri “Tabere Studenţeşti” in perioada vacanţei de vară 2014 şi cu studenţii cazuri sociale

Tabel cu studentii care au depus cereri pentru programul Tabere studentesti in perioada vacantei de vara 2014

Taberele studentesti – vacanta de vara 2014

Facultatea de Medicină şi Farmacie a primit pentru vacanţa de vară 2014 un număr de 2 locuri – pentru cazuri sociale şi 16 locuri – pentru studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, pentru programul „Tabere Studenţeşti”.

De aceste locuri pot beneficia:

Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţi care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 de ani (în cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică):

a) Cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi şi cei care beneficiază de burse sociale;

b) Studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare (în pondere de minim 85%), cei care au avut activităţi în cadrul organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive (în pondere de maxim 15%);

Studenţii care doresc ocuparea unui loc în „Tabere Studenţeşti” vor completa şi vor depune la secretariatul facultăţii o cerere tip (Anexa 4), în perioada 1216mai 2014. Cererile vor fi semnate de studenţi, vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare şi vor primi un număr de înregistrare de la facultăţi (după această data NU se mai primeşte nici o cerere).

Cererile tip depuse de către studenţi vor fi completate cu informaţii aferente fiecărui student, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.

Anexa 4 cererea tip se poate lua de la secretariat sau se poate descărca de aici.

Metodologia UO referitoare la Taberele Studentesti poate fi consultata aici.