Home » Posts tagged 'tabere studentesti 2019'

Tag Archives: tabere studentesti 2019

Recent Posts

Tabere studențești – vacanța de vară 2019

Studenții care doresc să meargă în ”tabere studențești” pentru perioada vacanței de vară,

pot depune la secretariatul facultății o cerere individuală (Anexa 4) în perioada: 19 aprilie – 17 mai 2019

Termenul limită de depunere al cererilor pentru ocuparea unui loc în cadrul:

Programului ”Tabere Studențești 2019” este: 19 mai, orele 1200.

Beneficiarii de locuri gratuite sunt: Studenții integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea din iarnă, în cazul studenților din anul I) în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin 2, lit.a). În cazul categoriei, studenți cazuri sociale, criteriul de student-integralist NU SE APLICĂ!

Vă rugăm să citiți toate materialele postate pe site cu privire la programul ”Tabere studențești”

Studenții care se consideră cazuri sociale (inclusiv orfanii de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural  sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori) au obligația să depună actele doveditoare ca anexă la cererea de solicitare a unui loc în tabără. În cazul în care nu depun actele doveditoare, criteriul de selecție va fi media ponderată a anului precedent.

Numărul de locuri de tabără alocat F.M.F. este de 49 locuri tabără.