Home » Posts tagged 'Taxe'

Tag Archives: Taxe

Recent Posts

Taxe de școlarizare și alte taxe an universitar 2018/2019

Taxe 2018-2019 -HS nr. 32 din 19.02.2018 Anexa 5

Procedura privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ HS nr.25/28.09.2017 – Anexa 4

Download PDF

Scutirea, Reducerea si Esalonarea taxelor de scolarizare 2016/2017

Download

FMF Oradea – Taxe de scolarizare valabile incepand cu anul universitar 2016/2017

Download

TAXELE aferente anului universitar 2016/2017.

Download

Taxe de scolarizare si administrative pentru an univ. 2015/2016

Download

TAXELE de SCOLARIZARE F.M.F. pentru anul universitar 2015/2016

Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant – HS 57 din 17.07.2015 Anexa 19

PROCEDURA privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant – HS 57 din 17.07.2015 Anexa 19

Taxe de scolarizare si administrative pentru anul universitar 2015-2016 prin HS nr. 57 din 17.07.2015 Anexa 9

TAXE de SCOLARIZARE si ADMINISTRATIVE pentru anul universitar 2015-2016 prin HS nr. 57 din 17.07.2015 Anexa 9

A N U N Ț – în atenția studenților plătitori de taxă de școlarizare

În conformitate cu Legea 70/2015 și cu Procedura de încasare și evidență a taxelor aferente procesului de învățământ aprobată prin H.S. nr. 50/26.01.2015 – încasarea taxelor sau ratelor mai mari de 5.000 lei se efectuează doar prin bancă:

– prin virament bancar, în contul:  RO59TREZ07620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;

– prin mandat poștal, în contul:  RO59TREZ07620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;

– în numerar la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numele instituției UNIVERSITATEA din ORADEA);

– cu precizarea obligatorie a următoarelor date:

– Universitatea din Oradea

– Numele și prenumele

– Codul numeric personal

– Facultatea

– Programul de studiu

– Anul de studiu/an universitar

– Forma de învățământ

– Categoria taxei/Tip taxă

– Suma în RON sau EURO în funcție de prevederile legale

   În conformitate cu Procedura de încasare și evidență a taxelor aferente procesului de învățământ aprobată prin H.S. nr. 56/06.07.2015 -art. 4.4 – lit. f) Achitarea integrală a taxei de școlarizare în avans, până la 15 octombrie a anului universitar în curs, atrage după sine reducerea acesteia cu 5% din valoare – CU EXCEPȚIA TAXELOR ÎN VALUTĂ” – studenții care achită integral taxa de școlarizare (numai LEI) până la data de 15 octombrie 2015, vor achita valoarea taxei de școlarizare MINUS 5%.

La achitarea taxelor prin virament bancar, mandat poștal sau în numerar la Banca Transilvania, la suma care se achită se va adăuga comisionul bancar (acesta se achită în plus față de sumele datorate).