Home » Admitere » Taxe de admitere 2012 – Studii universitare de licenţă

Taxe de admitere 2012 – Studii universitare de licenţă

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii 150 RON
 • Taxa de înmatriculare :  100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini): 150 EURO

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
 • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din  următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (înactivitate) a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea (înactivitate) a susţinătorilor legali;