Home » Info studenti » Taberele studentesti – vacanta de vara 2014

Taberele studentesti – vacanta de vara 2014

Facultatea de Medicină şi Farmacie a primit pentru vacanţa de vară 2014 un număr de 2 locuri – pentru cazuri sociale şi 16 locuri – pentru studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, pentru programul „Tabere Studenţeşti”.

De aceste locuri pot beneficia:

Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţi care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 de ani (în cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică):

a) Cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi şi cei care beneficiază de burse sociale;

b) Studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare (în pondere de minim 85%), cei care au avut activităţi în cadrul organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive (în pondere de maxim 15%);

Studenţii care doresc ocuparea unui loc în „Tabere Studenţeşti” vor completa şi vor depune la secretariatul facultăţii o cerere tip (Anexa 4), în perioada 1216mai 2014. Cererile vor fi semnate de studenţi, vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare şi vor primi un număr de înregistrare de la facultăţi (după această data NU se mai primeşte nici o cerere).

Cererile tip depuse de către studenţi vor fi completate cu informaţii aferente fiecărui student, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.

Anexa 4 cererea tip se poate lua de la secretariat sau se poate descărca de aici.

Metodologia UO referitoare la Taberele Studentesti poate fi consultata aici.