Home » Contact / Secretariat

Contact / Secretariat

Contact / Secretariat FMF – Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, Oradea, cod. 410073, Bihor

Pagina web a facultății: www.fmforadea.ro, Adresa de e-mail: fmf@uoradea.ro

DECAN +40 259 408 503
PRODECANI +40 259 408 403

 

Program de studiu Persoană de contact E-mail Telefon
Secretar  șef  facultate  Luminița Anda ŞUTA lsuta@uoradea.ro   +40 259 408 405
Decanat / Rezidențiat Liliana DRUGAȘ ldrugas@uoradea.ro   +40 259 408 559 

+40 259 412 834 – mobil

Registratură Eugenia BOLGA

Doina HĂLMĂJAN

  +40 259 408 404
Responsabili programe de studii Licență
Medicină anii  1 și 6 Corina NAGY cnagy@uoradea.ro  +40 259 408 558
Medicină anii  2 și 3 Mariana PETRIŢA mpetrita@uoradea.ro  +40 259 408 420
Medicină anii  4 și 5 Florica Teodora SFERLE fsferle@uoradea.ro   +40 259 408 271
Medicină lb.engleză anii 1, 4 și 5 Monica BUCIUMAN mbuciuman@uoradea.ro  +40 259 408 260
Medicină lb.engleză anii 2, 3 și 6 Doredana FARCAȘ doredanaf@yahoo.com  +40 259 408 413
Medicină Dentară anii  1, 2 și 6 Elena ȘERB emuntean@uoradea.ro +40 259 408 422
Medicină Dentară anii 3, 4 și 5 Zoia Marioara LAZAR lazarzoia@yahoo.com  +40 259 408 200
Farmacie Mihaela BAN mban@uoradea.ro +40 259 408 557
Asistenţă medicală generală Daniela Florica CREŢ dcret@uoradea.ro  +40 259 408 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Radiologie şi imagistică
Nutriție și dietetică Aurelia Florica OLTEANU aolteanu@uoradea.ro  +40 259 408 560
Tehnică dentară
Responsabil programe de studii Masterat
Managementul Afecţiunilor Aparatului Locomotor Doina Monica PENTE doinapente@yahoo.com  +40 259 408 408
Managementul Serviciilor de Sănătate

 

CASIERIE  +40 259 408 562
SERVICIUL ADMINISTRATIV  +40 259 408 561